• Tartalom

1957. évi 30. törvényerejű rendelet

a Közúti Kereskedelmi járművek Ideiglenes Behozatalára, a Szállítótartályokra és a Magánhasználatra szolgáló Vizijárművek és Légijárművek Ideiglenes Behozatalára vonatkozó, Genfben 1956. évi május hó 18. napján kelt nemzetközi Vámegyezmények kihirdetéséről1

2014.06.06.

(A Magyar Népköztársaság2 részéről az egyezmények aláírása a ratifikáció fenntartásával 1956. augusztus 31-én megtörtént.)

1. § A Népköztársaság Elnöki Tanácsa3

I.4

II. a Szállítótartályokra (container)5 és

III. a Magánhasználatra szolgáló Vízijárművek és Légijárművek Ideiglenes Behozatalára vonatkozó, Genfben 1956. évi május hó 18. napján kelt nemzetközi Vámegyezményeket jelen törvényerejű rendelettel kihirdeti.

2. § A Népköztársaság Elnöki Tanácsa6 felhívja a gazdasági7 minisztert, hogy az egyezmények hivatalos magyar fordítását teljes terjedelemben adja ki és illetékes szervek útján bocsássa az állampolgárok rendelkezésére.

3. §8 A jelen törvényerejű rendelettel kihirdetett nemzetközi egyezmények életbeléptetéséről és végrehajtásáról a külgazdasági ügyekért felelős miniszter a közlekedésért felelős miniszterrel egyetértésben gondoskodik.9

1

A kihirdetés napja: 1957. május 7.

2

Az 1989: XXXI. törvény 38. §-ának (1) bekezdése szerint Magyar Népköztársaságon Magyar Köztársaságot kell érteni.

3

Az 1989: XXXI. törvény 38. §-ának (2) bekezdése a Népköztársaság Elnöki Tanácsát megszüntette.

4

A törvényerejű rendelet 1. §-a I. pontját az 1984. évi 9. törvényerejű rendelet hatályon kívül helyezte.

5

A Szállítótartályokra vonatkozó Vámegyezményt az 1976: 5. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a Genfben 1972. december 2. napján készült vámegyezmény hatályon kívül helyezte.

6

Az 1989: XXXI. törvény 38. §-ának (2) bekezdése a Népköztársaság Elnöki Tanácsát megszüntette.

7

Az időközi szervezeti változásoknak megfelelő szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére