• Tartalom

1972. évi 26. törvényerejű rendelet

1972. évi 26. törvényerejű rendelet

a polgári perrendtartás módosításáról1

2013.01.01.

1-63. §2

64. § (1)3 Ez a törvényerejű rendelet az 1973. év január hó 1. napján lép hatályba.

(2)4

(3)5 Ahol jogszabály gazdasági döntőbizottságot illetőleg Központi Gazdasági Döntőbizottságot említ, ott a járásbíróságot, illetőleg a törvényszék és a Kúria gazdasági kollégiumának eljáró tanácsait (bíráit) kell érteni.

(4)6 Ahol jogszabály területi munkaügyi döntőbizottságot vagy - a munkaügyi vitákkal összefüggésben - helyi bíróságot említ, a közigazgatási és munkaügyi bíróságot, ahol pedig a területi munkaügyi döntőbizottság elnökét említi, a közigazgatási és munkaügyi bíróság elnökét kell érteni.

1

A kihirdetés napja: 1972. november 26. A hatálybalépéssel kapcsolatos rendelkezéseket lásd a 7/1972. (XI. 28.) IM rendeletben. A törvényerejű rendeletet a 2017: CLXXIX. törvény 40. § 2. pontja hatályon kívül helyezte 2017. december 12. napjával.

3

A 64. § (1) bekezdése hatályon kívül helyező rendelkezéseinek közlését mellőzzük, utóbb ezen rendelkezések közül a második és hatodik francia bekezdést a 2005: XVII. törvény 19. § (2) bekezdésének b) pontja hatályon kívül helyezte. A 64. § (1) bekezdésének hatályon kívül helyező rendelkezéseit a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 20. pontja hatályon kívül helyezte.

4

A 64. § (2) bekezdését a 2006: CIX. törvény 172. § f) pontja hatályon kívül helyezte.

5

A 64. § (3) bekezdése a 2011: CCI. törvény 11. §-a, a 2012: CCXI. törvény 3. § a) pontja szerint módosított szöveg.

6

A 64. § (4) bekezdése a 2012: CCXI. törvény 3. § b) pontja szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére