• Tartalom

41/1989. (V. 7.) MT rendelet

41/1989. (V. 7.) MT rendelet

egyes minisztertanácsi rendeletek egyesülési joggal kapcsolatos rendelkezéseinek módosításáról

1989.05.07.

1. § Az egyesülési jogról szóló törvény rendelkezéseivel összhangban a hatályát veszti:

a rendőrségről szóló 39/1974. (XI. 1.) MT rendelet 10. §-ának m) pontja,

a honvédelemről szóló 1976: I. törvénynek a végrehajtásáról szóló 6/1976. (III. 31.) MT rendelet 3. §-ának b) pontjából az ,,és a néphadseregben működő egyesületek'' és az ,,illetőleg abban közreműködik'' szövegrész,

a bíróság által felülvizsgálható államigazgatási határozatokról szóló 63/1981. (XII. 5.) MT rendelet 1. §-ának 14. pontja,

a szociális és egészségügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 17/1988. (III. 29.) MT rendelet 8. §-ának d) pontja,

a belügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 20/1988. (IV. 8.) MT rendelet 10. §-ának a) pontja,

a kereskedelmi miniszter feladatairól és hatásköréről szóló 21/1988. (IV. 8.) MT rendelet 9. §-ának e) és f) pontja, valamint

a környezetvédelmi és vízgazdálkodási miniszter feladat- és hatásköréről szóló 22/1988. (IV. 8.) MT rendelet 13. §-ának d) pontja.

2. § Az állami pénzügyekről szóló 1979. évi II. törvény végrehajtására kiadott 23/1979. (VI. 28.) MT rendelet 96. §-ának (1) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

,,(1) A miniszter, az országos hatáskörű szerv vezetője és a tanács végrehajtó bizottsága, illetőleg szakigazgatási szerve (a továbbiakban: felügyeleti szerv) a felügyelete alá tartozó helyi tanács végrehajtó bizottságánál, önálló költségvetési intézménynél felügyeleti jellegű költségvetési ellenőrzést végez.''
,,(4) Az (1) bekezdésben meghatározott szervezetek feladata a társadalmi szervezeteknek céljelleggel adott állami támogatás felhasználásának ellenőrzése. Az ellenőrzés a cél megvalósulására, a rendeltetésszerű és szabályszerű felhasználásra irányul.''

3. § Felhatalmazást kap az igazságügyminiszter arra, hogy a társadalmi szervezetek nyilvántartásának ügyviteli szabályait meghatározza.

4. § Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Németh Miklós s. k.,
a Minisztertanács elnöke

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére