• Tartalom

7/1990. (XI. 28.) KHVM rendelet

7/1990. (XI. 28.) KHVM rendelet

a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás A és B Melléklete módosításának és kiegészítésének kihirdetéséről1

2009.01.01.

Az 1979. évi 19. törvényerejű rendelet 4. §-ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján – az érdekelt miniszterekkel egyetértésben – a következőket rendelem:

1. § (1) A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodásnak a 20/1979. (IX. 18.) KPM rendelettel kihirdetett – 2/1983. (VIII. 11.) KM és a 3/1980. (VI. 10.) KM rendelet szerint módosított és kiegészített – A és B Melléklet újabb módosítását és kiegészítését e rendelettel kihirdetem.

(2)2

2. § Ez a rendelet 1991. január 1-jén lép hatályba.

1

A rendeletet a 71/2011. (XII. 8.) NFM rendelet 6. § (2) bekezdés a) pontja hatályon kívül helyezte 2011. december 16. napjával.

2

Az 1. § (2) bekezdését a 41/2008. (XII. 31.) KHEM rendelet 6. § (3) bekezdésének i) pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére