• Tartalom
Oldalmenü

20/1991. (XI. 5.) FM—PM együttes rendelet

a lóversenyfogadás szabályairól

2019.10.03.

A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Tv.) 38. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján — az érdekelt miniszterekkel egyetértésben — a következőket rendeljük:

1. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed minden olyan ló- és lovasversenyre, amelyeken fogadás köthető (a továbbiakban: lóversenyek).

(2) Lóversenynek minősül:

a) galopp;

b) ügető;

c) gát;

d) akadály;

e) poroszka;

f) kocsi (egyes-, kettesfogatban);

g) díjlovagló;

h) díjugrató;

i) militari (háromnapos verseny);

j) öttusa lovaglószám;

k) kettes és négyes fogathajtó verseny;

l) magasugró verseny,

m) rodeó;

n) lovastorna;

o) bemutató jellegű egyéb versenyek

[a)f)-ig hagyományosan lóversenyek, g)o)-ig nem hagyományos lóversenyek.]

(3) Lóverseny fogadásnak minősül a (2) bekezdés szerinti versenyben résztvevőkre és eseményekre történő fogadás.

(4) A (2) bekezdés g), h), i), j) és k) pontjaiban foglalt versenyekre csak a Magyar Lovas Szövetség, illetve a Magyar Öttusa Szövetség előzetes írásbeli beleegyezésével — térítés ellenében — szervezhető fogadás.

2. §1

3. §2

4. §3

5. §4

6. §5

7. §6

8. §7

9. §8

10. §9

11. §10

Az agrárpolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) a versenyek tisztaságának ellenőrzésére, felügyeletére létrehozza a Lóversenyzést Felügyelő Bizottságot (a továbbiakban: Bizottság) és a versenyzsűrit (versenyintézőséget).

12. §

(1)11 A Bizottság 5—9 főből áll, elnöke a miniszter megbízottja, tagjait a miniszter kéri fel.

(2) A Bizottság tevékenysége a rendelet 1. §-ának (2) bekezdése a)e) pontjában foglaltakra terjed ki.

A Bizottság e feladatkörében:

a) kijelöli a versenyzsűri tagjait;

b) ellenőrzi a versenyzsűri tevékenységét,

c) kiadja a versenyek részvételi szabályzatait;

d) kiadja a működési, versenyzési engedélyeket (zsokék, hajtók, idomárok stb.).

(3) A Bizottság dönt a versenyzsűri döntései ellen benyújtott fellebbezések ügyében.

(4)12 A Bizottság tagjai és közeli hozzátartozóik nem köthetnek fogadást.

13. §

(1)13 A versenyzsűri (versenyintézőség 10 főből áll, tagjait a Bizottság egy naptári évre szóló versenyidényre kéri fel. A verseny megkezdéséhez a felkért zsűritagok közül legalább 3 főnek jelen kell lennie. Az ítélkező zsűri egyszerű szótöbbséggel dönt.

(2) A versenyzsűri feladata és hatásköre:

a) a versenyek szabályos lebonyolításának ellenőrzése;

b) a versenyek lefolyásának vizsgálata a verseny tisztasága szempontjából;

c) az óvások elbírálása;

d) a versenyek végeredményének (bírói ítélet) jóváhagyása és közzététele.

(3) A zsűri eljárást folytathat le, ha a vállalat valamely gyanús eredmény miatt ezt kéri.

(4)14 A zsűrinek nem lehet tagja olyan személy, aki bármilyen módon érdekelt a versenyek befolyásolásában, vagy a fogadásban, a zsűri tagjai és közeli hozzátartozóik nem köthetnek fogadást.

13/A. §15

Az állattenyésztésről szóló 188/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet 50. §-a szerinti teljesítményvizsgálat végzésével kapcsolatos tapasztalatairól a Bizottság tájékoztatja a minisztert.

14. §

E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

1

A 2. §-t a 32/2007. (XII. 21.) PM rendelet 30. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezte.

2

A 3. §-t a 32/2007. (XII. 21.) PM rendelet 30. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezte.

3

A 4. §-t a 32/2007. (XII. 21.) PM rendelet 30. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezte.

4

Az 5. §-t a 32/2007. (XII. 21.) PM rendelet 30. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezte.

5

A 6. §-t a 32/2007. (XII. 21.) PM rendelet 30. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezte.

6

A 7. §-t a 32/2007. (XII. 21.) PM rendelet 30. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezte.

7

A 8. §-t a 32/2007. (XII. 21.) PM rendelet 30. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezte.

8

A 9. §-t a 32/2007. (XII. 21.) PM rendelet 30. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezte.

9

A 10. §-t a 32/2007. (XII. 21.) PM rendelet 30. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezte.

10

A 11. § a 45/2019. (IX. 25.) AM rendelet 57. § (2) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.

11

A 12. § (1) és (3) bekezdése a 23/1991. (XII. 4.) FM-PM együttes rendelet 2. §-ával megállapított, a 45/2019. (IX. 25.) AM rendelet 57. § (2) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

12

A 12. § (4) bekezdése a 23/1991. (XII. 4.) FM-PM együttes rendelet 4. §-a szerint módosított szöveg.

13

A 13. § (1) bekezdése a 23/1991. (XII. 4.) FM-PM együttes rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

14

A 13. § (4) bekezdése a 23/1991. (XII. 4.) FM-PM együttes rendelet 4. §-a szerint módosított szöveg.