• Tartalom

1991. évi XLIII. törvény

1991. évi XLIII. törvény

1956-os Emlékérem és Emléklap alapításáról1

2011.12.22.

1. § A Magyar Köztársaság Országgyűlése az 1956. évi októberi forradalom és szabadságharc idején a nemzet szolgálatában és a haza szabadságának védelmében szerzett érdemek elismerésére 1956-os Emlékérmet (a továbbiakban: Emlékérem) és 1956-os Emléklapot (a továbbiakban: Emléklap) alapít.

2. § (1)2 Az Emlékérmet és az Emléklapot a miniszterelnöknek a Kormány hozzájárulásával tett előterjesztérése a Magyar Köztársaság elnöke adományozza. Az előterjesztésre a miniszterelnök által létrehozott Társadalmi Bizottság tesz javaslatot a forradalom és szabadságharc történetét kutató és emlékét ápoló egyesületek ajánlásainak figyelembevételével.

(2) Az Emlékéremmel oklevél és igazolvány jár.

3. § (1) Az Emlékérem mindazoknak adományozható:

a) akik az 1956. októberi forradalom és szabadságharc idején fegyverrel harcoltak a független demokratikus Magyarországért,

b) akiknek személyi szabadságát az 1956 eszméihez való ragaszkodásukért korlátozták.

(2) Az Emlékérem posztumusz adományozható azoknak, akik:

a) az (1) bekezdésben meghatározott feltételeknek megfelelnek, továbbá azoknak,

b) akik a független és demokratikus Magyarországért az 1956. évi októberi forradalom és szabadságharc idején, illetve azzal összefüggésben később életüket áldozták.

4. § Emléklap mindazoknak adományozható, akik

a) a forradalmi kormányzatban, forradalmi bizottságokban, nemzeti bizottságokban, a munkástanácsokban, a demokratikus pártokban, valamint más forradalmi szervezetekben jelentős tevékenységet fejtettek ki,

b) kiemelkedő szerepet játszottak 1956 eszméinek továbbélésében.

5. § Az Emlékérem és az Emléklap adományozásával kapcsolatos teendőket a köztársasági elnök hivatala látja el, az ezekkel összefüggő kiadások fedezetét a hivatal költségvetésében kell biztosítani.

6. § (1) E törvény a kihirdetése napján lép hatályba.

(2) Az Emlékéremmel és az Emléklappal kapcsolatos részletes szabályokat az 1. számú mellékletben foglalt Alapszabályok tartalmazzák.

1. számú melléklet


Az 1956-os Emlékérem és Emléklap alapszabályai

(1)3 Az Emlékérmet és az Emléklapot a miniszterelnöknek a Kormány hozzájárulásával tett előterjesztésére a Magyar Köztársaság elnöke adományozza. Az előterjesztésre a miniszterelnök által létrehozott Társadalmi Bizottság tesz javaslatot a forradalom és szabadságharc történetét kutató és emlékét ápoló egyesületek ajánlásainak figyelembevételével.
(2) Az Emlékéremmel oklevél és igazolvány jár.

(1) Az Emlékérem mindazoknak adományozható:
a) akik az 1956. októberi forradalom és szabadságharc idején fegyverrel harcoltak a független demokratikus Magyarországért,
b) akiknek személyi szabadságát az 1956 eszméihez való ragaszkodásukért korlátozták.
(2) Az Emlékérem posztumusz adományozható azoknak, akik:
a) az (1) bekezdésben meghatározott feltételeknek megfelelnek, továbbá azoknak,
b) akik a független és demokratikus Magyarországért az 1956. évi októberi forradalom és szabadságharc idején, illetve azzal összefüggésben később életüket áldozták.

Emléklap mindazoknak adományozható, akik
a) a forradalmi kormányzatban, forradalmi bizottságokban, nemzeti bizottságokban, a munkástanácsokban, a demokratikus pártokban, valamint más forradalmi szervezetekben jelentős tevékenységet fejtettek ki,
b) kiemelkedő szerepet játszottak 1956 eszméinek továbbélésében.

Az Emlékérem 38 mm átmérőjű, homályos bronz színű érem. Előlapján borostyánkoszorúba foglalva és szétszakított lánccal övezve az ún. Kossuth-címer van, fölötte 1956 évszámmal. A címer két átlósan keresztbe fektetett kardon nyugszik. A hátlapon ,,A HAZÁÉRT ÉS A SZABADSÁGÉRT'' felirat látható.

(1) Az Emlékérem a törvény 3. § (1) bekezdésének a) —b) pontja esetében 40 mm széles, háromszög alakban összehajtott fehér alapszínű szalagon a bal mellen viselendő. A szalagot a szélektől 5 mm-re 2,5—2,5—2,5 mm széles, kívülről befelé haladó nemzeti színű sáv díszíti.
(2) Az Emlékérem a törvény 3. § (2) bekezdése esetén ugyanilyen méretű és díszítésű, de fekete alapszínű szalagon viselendő.

(1) A Katonai Szabályzatokban előírt esetekben az Emlékérem helyett szalagsáv viselendő.
(2) Az Emlékérem magánalkalmakkor kisebbített alakban is viselhető.

(1) A posztumusz Emlékérem átvételére és viselésére a szülő, a gyermek, az özvegy vagy a Társadalmi Bizottság által megjelölt más hozzátartozó jogosult.
(2) Hozzátartozó hiányában az Emlékérmet múzeumban kell elhelyezni.

Az Emléklap leírása

(1) Az Emléklapot a köztársasági elnök, az Országgyűlés elnöke és a miniszterelnök írja alá.
(2) Az Emléklap mintáját a 2. számú melléklet tartalmazza.2. számú melléklet


1

A törvényt az Országgyűlés az 1991. október 1-jei ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 1991. október 8. A törvényt a 2011: CCII. törvény 31. § d) pontja hatályon kívül helyezte 2012. január 1. napjával.

2

A 2. § (1) bekezdése a 2011: CLXXV. törvény 88. §-a szerint módosított szöveg.

3

Az 1. számú melléklet 1. § (1) bekezdése a 2011: CLXXV. törvény 88. §-a szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére