• Tartalom

12/1992. (VI. 26.) NM rendelet

12/1992. (VI. 26.) NM rendelet

a vér- és vérkészítmény-ellátás egyes szakmai követelményeiről, valamint a vér és vérkészítmények térítési rendjének átmeneti szabályairól1

2008.05.16.

Az egészségügyről szóló 1972. évi II. törvény végrehajtásáról rendelkező 16/1972. (IV. 29.) MT rendelet (a továbbiakban: R.) 37. §-ának (1) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 97. §-ának b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Belügyminiszterrel és a Honvédelmi Miniszterrel egyetértésben az alábbiakat rendelem:

1. §

(1) E rendelet hatálya azokra az egészségügyi intézményekre, intézetekre terjed ki, amelyek szervezeti keretében olyan egységek működnek, amelyek a véradók kivizsgálásával és nyilvántartásával, vérvételével, vér és vérkészítmények előállításával, ellenőrzésével és tárolásával foglalkoznak, illetve a vércsoport serológiával összefüggésben a betegek részére ellátást biztosítanak és transzfúziológiai szakkonzíliumot adnak (a továbbiakban: vérellátó állomás).

(2)2

2. §3

(1) Külön jogszabályban* meghatározott térítést kell fizetni

a) a vérellátó állomással nem rendelkező egészségügyi intézménynek terápiás célra átadott készítményért;

b) a készítmény vérellátó állomások közötti átadása esetén.

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt szervektől a vérellátó állomás a külön jogszabályban* meghatározott összegen felül – a (3) bekezdés kivételével – plusz költséget nem igényelhet.

(3) A készítménynek az (1) bekezdésben nem említett kiadása esetén fizetendő térítési díj mértékéről az előállító és felhasználó megállapodhat, azonban a térítési díj ebben az esetben sem lehet kevesebb a külön jogszabályban* meghatározott összegnél.

(4) A külön jogszabályban4 meghatározott térítést kell fizetni akkor is, ha a készítmény díjáról a (3) bekezdésben foglaltak szerint nem állapodtak meg.

3. §5

4. §6

5. §7

6. §

(1) E rendelet 1992. július 1-jén lép hatályba.

(2)–(3)8

1. számú melléklet a 12/1992. (VI. 26.) NM rendelethez9

2. számú melléklet a 12/1992. (VI. 26.) NM rendelethez10

1

A rendeletet a 16/2015. (III. 30.) EMMI rendelet 31. §-a hatályon kívül helyezte 2015. március 31. napjával.

2

Az 1. § (2) bekezdését a 26/1998. (VI. 17.) NM rendelet 5. §-a (2) bekezdésének b) pontja hatályon kívül helyezte.

4

Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet.

8

A 6. § (2)–(3) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 39. §-ának 33. pontja hatályon kívül helyezte.

9

Az 1. számú mellékletet a 26/1998. (VI. 17.) NM rendelet 5. §-a (2) bekezdésének b) pontja hatályon kívül helyezte.

10

A 2. számú mellékletet a 26/1998. (VI. 17.) NM rendelet 5. §-a (2) bekezdésének b) pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére