• Tartalom

22/1992. (X. 20.) HM rendelet

22/1992. (X. 20.) HM rendelet

a mérésügyi jogszabályok Magyar Honvédségnél történő alkalmazásáról

1992.10.28.

A mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény végrehajtására kiadott 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján — az Országos Mérésügyi Hivatal elnökével egyetértésben — a következőket rendelem:

1. §

(1) A rendelet hatálya a Magyar Honvédség (a továbbiakban: honvédség) katonai szervezeteire terjed ki.

(2) A mérésügyről szóló jogszabályokat a honvédségnél az e rendeletben foglaltak figyelembevételével kell alkalmazni.

2. §

(1) A honvédségnél a mérésügyhöz kapcsolódó feladatok ellátásának központi irányító, felügyeleti és ellenőrző szerve a Magyar Honvédség Anyagi-Technikai Főcsoportfőnökség.

(2) Az anyagi-technikai főcsoportfőnök (a továbbiakban: főcsoportfőnök) a központi irányító, felügyeleti és ellenőrző jogkörét a Magyar Honvédség mérésügyi szolgálatfőnöke (a továbbiakban: mérésügyi szolgálatfőnök) és az anyagnemfelelős szervek főnökei útján gyakorolja.

(3) A honvédséget külső szerveknél mérésügyi kérdésekben a mérésügyi szolgálatfőnök képviseli.

3. §

(1) Mérésügyi ellenőrzést a honvédségnél az Országos Mérésügyi Hivatal (a továbbiakban: OMH) ellenőrzésre feljogosított dolgozói — az OMH kezdeményezésére — a főcsoportfőnökkel egyeztetett módon, a mérésügyi szolgálatfőnök által kijelölt személy jelenlétében végezhetnek.

(2) Az ellenőrzés tapasztalatairól és a mérésügyről szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet 12. § (3) bekezdésében meghatározott intézkedésekről az OMH tájékoztatja a főcsoportfőnököt.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba; egyidejűleg a mérésügyről szóló 58/1988. (H. K. 27.) HM utasítás hatályát veszti.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére