• Tartalom

59/1992. (III. 26.) Korm. rendelet

59/1992. (III. 26.) Korm. rendelet

az Egzisztencia hitelről és részletfizetési kedvezményről szóló 28/1991. (II. 21.) Korm. rendelet módosításáról1

2008.05.16.

A Kormány — a Magyar Nemzeti Bank elnökével egyetértésben — az Egzisztencia hitelről és részletfizetési kedvezményről szóló 28/1991. (II. 21.) Korm. rendeletet (a továbbiakban: R.) a következőképpen módosítja:

1–7. §2

8. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépését követően megkötött hitelszerződésekre kell alkalmazni.

(2) A rendelet hatálybalépése előtt megkötött hitelszerződések kamatait, a rendelet hatálybalépésének időpontjától, az MNB jegybanki rendelkezésében meghatározott kamat alapján kell meghatározni.

(3)3

1

A rendeletet a 222/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. § 4. pontja hatályon kívül helyezte 2014. szeptember 5. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező rendelet 1. §-át.

2

Az 1–7. §-t a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 1478. pontja hatályon kívül helyezte.

3

A 8. § (3) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 1478. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére