• Tartalom

1993. évi XVII. törvény

1993. évi XVII. törvény

a büntető jogszabályok módosításáról1

2007.07.01.

1–43. §2

44. §3

45–63. §4

64. §5

65. §6

66. §7

67. §8

68. §9

69–75. §10

76–80. §11

81–87. §12

88–89. §13

90–102. §14

103. § (1)15 Ez a törvény a kihirdetését követő második hónap 15. napján lép hatályba.

(2) Az e törvény hatálybalépése előtt jogerősen kiszabott szabadságvesztésre ítélt e törvény rendelkezései (Btk. 47—48. §) szerint bocsátható feltételes szabadságra.

(3) A törvény hatálybalépése előtt elkövetett bűncselekmények miatt a hatálybalépés után kiszabott szabadságvesztésnél a feltételes szabadságra bocsátásra a jelen törvény rendelkezéseit (Btk. 47—48. §) kell alkalmazni.

(4) A törvénynek a büntetett előélethez fűződő hátrányok alóli mentesítésre vonatkozó szabályait (Btk. 100—103. §) a hatálybalépése előtt meghozott ítéletekre is alkalmazni kell, feltéve, hogy e törvény rendelkezései enyhébbek.

(5)–(6)16

1

A törvényt az Országgyűlés az 1993. március 2-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 1993. március 26.

2

Az 1–43. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 120. pontja hatályon kívül helyezte.

3

A 44. §-t a 2005: XCI. törvény 29. § (2) bekezdésének e) pontja hatályon kívül helyezte.

4

A 45–63. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 120. pontja hatályon kívül helyezte.

5

A 64. §-t a 2005: XCI. törvény 29. § (2) bekezdésének e) pontja hatályon kívül helyezte.

6

A 65. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 120. pontja hatályon kívül helyezte.

7

A 66. §-t a 2005: XCI. törvény 29. § (2) bekezdésének e) pontja hatályon kívül helyezte.

8

A 67. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 120. pontja hatályon kívül helyezte.

9

A 68. §-t a 2005: XCI. törvény 29. § (2) bekezdésének e) pontja hatályon kívül helyezte.

10

A 69–75. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 120. pontja hatályon kívül helyezte.

11

A 76–80. §-t a 2002: I. törvény 308. § (1) bekezdésének a) pontja hatályon kívül helyezte.

12

A 81–87. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 120. pontja hatályon kívül helyezte.

13

A 88-89. §-okat az 1999: LXXXV. törvény a 64. §-ának a) pontja hatályon kívül helyezte.

14

A 90-102. §-t az 1999: LXIX. törvény 168. §-ának m) pontja hatályon kívül helyezte.

15

A 103. § (1) bekezdésből a „28. §-a (1) bekezdésének a) pontja, 29. §-a (2) bekezdésének c) pontja, 30. §-a (1) bekezdésének k) pontja” szövegrészt az 1999: LXXXV. törvény a 64. §-ának a) pontja hatályon kívül helyezte. A 103. § (1) bekezdése a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 120. pontja szerint módosított szöveg.

16

A 103. § (5)–(6) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 120. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére