• Tartalom

14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet

14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet

a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról1

2010.08.01.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. §2

2. §

(6)3 A pedagógiai szakszolgálat feladatait ellátó intézményekben kötelezően foglalkoztatottak létszámát e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

3–27. §4

1. számú melléklet a 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelethez5


A pedagógiai szakszolgálat feladatait ellátó intézményekben kötelezően foglalkoztatottak létszáma

VEZETŐK

1. Igazgató
minden önálló intézményben 1

2. Igazgatóhelyettes
minden önálló intézményben 1
tagintézményegység-vezető (minden tagintézményben) 1
tagintézményegységvezető-helyettes 1

3. Gazdasági vezető
minden önálló intézményben 1
gazdaságilag nem önálló intézményben 0,5

PEDAGÓGUSOK ÉS A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁT SEGÍTŐ MÁS ALKALMAZOTTAK

Szakértői és rehabilitációs bizottság

I. Pedagógusok
1.6 Gyógypedagógus (konduktor, terapeuta): 3
A tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottságoknál a három főből egy fő logopédusi szakképesítéssel
2. Pszichológus 2
3. Pedagógus 1
4.7 Ha az egy héten ellátott gyermekek, tanulók létszáma egy hónap átlagában meghaladja a harmincat, minden megkezdett harminc tanuló után további 1-1

II. Nevelő-oktató munkát segítő alkalmazottak
Szakorvos 1

Gyógypedagógiai szolgáltató központ

I. Pedagógusok
1. Gyógypedagógus, pszichológus, 1
2. Logopédus, konduktor, terapeuta öt–tíz fogyatékos gyermekre, a fogyatékosság mértékétől függően 1
3. Az 1–2. pontban meghatározott létszámon felül, ha az egy héten ellátott gyermekek, tanulók száma a tizet meghaladja, minden megkezdett további tíz gyermek, tanuló után, további 1–1

II.8 Nevelő-oktató munkát segítő alkalmazottak
Szakorvos 1
Gyógytornász 1

III.9

Nevelési tanácsadó

I. Pedagógusok
1. Pszichológus 1
2. Gyógypedagógus 2
3. Pedagógus 1
4. Az 1–2. pontban meghatározott létszámon felül, ha az egy héten ellátott gyermekek, tanulók létszáma egy hónap átlagában a huszat meghaladja, minden megkezdett harminc gyermek, tanuló után további 1-1


II.10 Nevelő-oktató munkát segítő alkalmazottak
1. Gyermekszakorvos vagy gyermekpszichiáter 1
2. Szociális munkás 1
3. Családsegítő 1

III.11

Logopédiai intézet12

I. Pedagógusok
1. Logopédus tizenöt–harminc beszédfogyatékos gyermekre, tanulóra a fogyatékosság mértékétől függően 1
2. Ha az egy héten ellátott gyermekek, tanulók létszáma egy hónap átlagában a harmincat meghaladja, minden megkezdett tizenöt gyermek, tanuló után további 1

II. Nevelő-oktató munkát segítő alkalmazottak
Szakorvos 1

Továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadó

I. Pedagógusok
1. Pedagógus 1
2. Pszichológus 1
3. Gyógypedagógus 1
4. Az 1–3. pontban meghatározott létszámon felül, ha az egy héten ellátott gyermekek, tanulók létszáma egy hónap átlagában a harmincat meghaladja, minden megkezdett tizenöt gyermek, tanuló után további 1-1

Konduktív pedagógiai intézet

I. Pedagógusok
1. Konduktor
öt–tíz fogyatékos gyermekre, tanulóra 1
2. Ha az egy héten ellátott gyermekek, tanulók létszáma egy hónap átlagában a tízet meghaladja, minden megkezdett tíz gyermek, tanuló után további 1

II. Nevelő-oktató munkát segítő alkalmazottak
1. Szakorvos 1
2. Gyermekápoló 1
3. Gyermekfelügyelő 1

Fejlesztő iskolai oktatás13

Fejlesztő iskolai csoportonként:
I. Pedagógusok
Gyógypedagógus vagy konduktor 1,5

II. Nevelő-oktató munkát segítő alkalmazottak
1. Szakorvos – heti két órában
2. Gyógypedagógiai asszisztens 0,5
3. Gyermekápoló 0,5
4. Gondozó 0,5

MÁS ALKALMAZOTTAK

1. Ügyviteli alkalmazott 1
2. Kisegítő
önálló intézményben és nem önálló intézményben 1

A LÉTSZÁMNORMÁTÓL VALÓ ELTÉRÉS

Az intézményben a megoldandó feladatoktól függően, más munkakörben is lehet alkalmazottat foglalkoztatni.

2–3. számú melléklet a 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelethez

4. számú melléklet a 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelethez14

5–6. számú melléklet a 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelethez15

1

A rendeletet – a 2. § (6) bekezdése és az 1. számú melléklete kivételével – a 4/2010. (I. 19.) OKM rendelet 39. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte 2010. augusztus 1. napjával; alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező rendelet 39. § (3)–(4) bekezdését. A 2. § (6) bekezdése és az 1. számú melléklet 2011. augusztus 1-jén veszti hatályát.

2

A rendeletet – a 2. § (6) bekezdése és az 1. számú melléklete kivételével – a 4/2010. (I. 19.) OKM rendelet 39. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte 2010. augusztus 1. napjával; alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező rendelet 39. § (3)–(4) bekezdését. A 2. § (6) bekezdése és az 1. számú melléklet 2011. augusztus 1-jén veszti hatályát.

3

A 2. § (5) bekezdése a 3/1998. (IX. 9.) OM rendelet 2. §-ának (3) bekezdésével megállapított szöveg, a bekezdés számozását (6) bekezdésre változtatta a 4/2001. (I. 26.) OM rendelet 2. §-ának (2) bekezdése.

4

A rendeletet – a 2. § (6) bekezdése és az 1. számú melléklete kivételével – a 4/2010. (I. 19.) OKM rendelet 39. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte 2010. augusztus 1. napjával; alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező rendelet 39. § (3)–(4) bekezdését. A 2. § (6) bekezdése és az 1. számú melléklet 2011. augusztus 1-jén veszti hatályát.

5

Az 1. számú melléklet a 3/1998. (IX. 9.) OM rendelet 21. §-ának (1) bekezdésével, illetve 1. számú mellékletével megállapított szöveg.

6

Az 1. számú melléklet „PEDAGÓGUSOK ÉS A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁT SEGÍTŐ MÁS ALKALMAZOTTAK” címet követő „Szakértői és rehabilitációs bizottság” alcímének I. 1. pontja a 19/2004. (VI. 14.) OM rendelet 20. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 21. § (4) bekezdése alapján a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottságoknál a logopédiai szakképesítéssel rendelkezők alkalmazására vonatkozó előírás 2006. szeptember 1-jétől lép hatályba.

7

A 4. pont a 4/2001. (I. 26.) OM rendelet 24. §-ának (2) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.

9

Az 1. számú melléklete ,,A pedagógiai szakszolgálat feladatait ellátó intézményekben kötelezően foglalkoztatottak létszáma'' cím ,,Gyógypedagógiai szolgáltató központ'' III. részét a 29/2001. (VIII. 31.) OM rendelet 4. §-ának (3) bekezdése hatályon kívül helyezte.

11

Az 1. számú melléklete ,,A pedagógiai szakszolgálat feladatait ellátó intézményekben kötelezően foglalkoztatottak létszáma'' cím ,,Nevelési tanácsadó'' III. részét a 29/2001. (VIII. 31.) OM rendelet 4. §-ának (3) bekezdése hatályon kívül helyezte.

12

A megnevezés a 4/2001. (I. 26.) OM rendelet 24. §-ának (2) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.

13

Az 1. számú melléklet "Fejlesztő iskolai oktatás" részét és alcímét a 22/2006. (V. 22.) OM rendelet 7. §-a iktatta be.

14

A 4. számú mellékletet a 3/1998. (IX. 9.) OM rendelet 21. §-ának (3) bekezdése iktatta be.

15

Az 5–6. számú mellékletet a 19/2004. (VI. 14.) OM rendelet 20. § (2) bekezdése iktatta be.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére