• Tartalom

17/1995. (VII. 25.) IM rendelet

17/1995. (VII. 25.) IM rendelet

a költségmentesség alkalmazásáról a bírósági eljárásban című 6/1986. (VI. 26.) IM rendelet módosításáról

2008.05.16.

A Polgári Perrendtartás (Pp.) 84. §-ának (3) bekezdésében és 88. §-ában foglalt felhatalmazás alapján — a pénzügyminiszterrel egyetértésben — a költségmentesség alkalmazásáról a bírósági eljárásban című 6/1986. (VI. 26.) IM rendeletet (a továbbiakban: R.) a következők szerint módosítom:

1–14. §1

15. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő második hónap 1. napján lép hatályba. Rendelkezéseit — a 9—11. § és a 13. § kivételével — a rendelet hatálybalépését követően indult elsőfokú bírósági, valamint bírósági végrehajtási eljárásokban kell alkalmazni.

(2)2

1

Az 1–14. §-t a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 18. §-ának 160. pontja hatályon kívül helyezte.

2

A 15. § (2) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 18. §-ának 160. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére