• Tartalom

42/1995. (XI. 14.) NM rendelet

42/1995. (XI. 14.) NM rendelet

a Betegségek Nemzetközi Osztályozása X. Revíziója bevezetéséről

1995.12.31.

A népjóléti miniszter1 feladat- és hatásköréről szóló — többször módosított — 49/1990. (IX. 15.) Korm. rendelet 2. §-ának a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. § A Betegségek Nemzetközi Osztályozása IX. Revíziója helyett az ENSZ Egészségügyi Világszervezete által közzétett ,,Betegségek és az egészséggel kapcsolatos problémák nemzetközi statisztikai osztályozása, Tizedik Revízió''2 (a továbbiakban: BNO—10) alkalmazandó 1996. január 1. napjától minden olyan dokumentáción, illetve adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésénél, amikor külön jogszabály alapján a betegségeket kódjelekkel fel kell tüntetni.

2. § A BNO—10 kódrendszer ötödik jegyre történő albontását szakmánként az illetékes szakmai kollégium felügyelete mellett az országos orvosszakmai intézetek végzik el.

3. § Ez a rendelet 1995. december 31. napján lép hatályba, hatálybalépésével egyidejűleg a Betegségek Nemzetközi Osztályozása IX. Revíziója alkalmazásának bevezetéséről szóló 37/1978. (Eü. K. 30.) EüM utasítás a hatályát veszti, valamint a 68.045/1979. (Eü. K. 19.) EüM hivatalos közlemény a ,,Betegségek Nemzetközi Osztályozása (BNO) IX. Revíziójához csatlakozó mesterséges kódszámokról és a halálokok kódszámának bejegyzéséről a halottvizsgálati bizonyítványba'' visszavonásra kerül.

2

A BNO kódkönyvek az alábbi címeken szerezhetők be: GYÓGYINFOK 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23—25.; Melania Kiadói Kft. 1122 Budapest, Csaba u. 24/A.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére