• Tartalom

49/1995. (V. 4.) Korm. rendelet

49/1995. (V. 4.) Korm. rendelet

a Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálatáról1

2009.08.17.

A Kormány a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Rtv.) 100. §-a (1) bekezdésének k) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. §2

(1)3 Az igazságügyi és rendészeti miniszter irányítása alatt álló Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata (a továbbiakban: Szolgálat) végzi

a) az Rtv. 94. §-ában meghatározott szervek bűnmegelőzési célú ellenőrzését és a bűnfelderítést,

b)4 a Rendőrség, a Vám- és Pénzügyőrség, a büntetés-végrehajtás hivatásos állományú tagjának a szolgálati viszony tartama alatti kifogástalan életvitelének az ellenőrzését.

(2)5 A Szolgálat önállóan működő és gazdálkodó közhatalmi költségvetési szerv.

2. §6

(1)7 A Szolgálat vezetőjét az igazságügyi és rendészeti miniszter nevezi ki, és menti fel.

(2)8 A Szolgálat személyi állománya

a) a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 248. §-a alapján munkavégzésre berendelt rendőrökből,

b) ügyviteli, gazdasági és egyéb feladatokat ellátó közalkalmazottakból

áll.

3. §

(1)9 A Szolgálat megelőző tevékenysége során együttműködik az Rtv. 94. §-ában meghatározott szervekkel.

(2) Bűnmegelőző tevékenysége során kezdeményezi a bűncselekmények folytatásának megszakítását, feltárja a bűncselekményeket lehetővé tevő körülményeket.

(3) A Szolgálat nem nyomozó hatóság, felderítő tevékenységét az Rtv. VII. fejezete és végrehajtási rendelkezései szerint végzi (Rtv. 75. §). Alaptevékenységére az Rtv. 86. §-a (1) bekezdésének alkalmazása körében terjednek ki a rendőrségre vonatkozó adatkezelési és ügykezelési szabályok.

(4) A Szolgálat megelőző tevékenysége során együttműködik a rendvédelmi szerv országos területi és helyi parancsnokával.

(5) A Szolgálat felderítő tevékenységét bűncselekmény gyanúja esetén az alapos gyanú megállapításáig vagy kizárásáig folytatja. Az alapos gyanú megállapítása esetén feljelentést tesz a hatáskörrel rendelkező, illetékes nyomozó hatóságnál.

4. §10

A Szolgálat munkatársainak a szervek objektumaiban történő munkavégzés feltételeit térítés nélkül a 3. § (4) bekezdésében meghatározott szervezetek biztosítják.

5. §11

A Szolgálatnak a 3. § (4) bekezdésében meghatározott együttműködési és tájékoztatási feladatait is tartalmazó szervezeti és működési szabályzatát az igazságügyi és rendészeti miniszter az érdekelt miniszterekkel egyetértésben határozza meg.

6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

Melléklet a 49/1995. (V. 4.) Korm. rendelethez

1. A Szolgálat a rendelet 3. §-ának (1) bekezdésében meghatározott elkövetői körben a következő bűncselekmények gyanúja esetén folytat felderítést:
a) hivatali bűncselekmények (Btk. 225—228. §);
b) hivatalos személyként elkövetett bűncselekmények (Btk. 244., 250., 275. §);
c) a szolgálati helyen vagy a hivatali tevékenységgel összefüggésben elkövetett más bűncselekmények, ha a felderítés nem tartozik az Rtv. 69. §-ának (3) bekezdése szerint a nemzetbiztonsági szolgálatok vagy az Rtv. 69. §-ának (4) bekezdése alapján a rendőrség vagy a nemzetbiztonsági szolgálatok12 kizárólagos felderítési hatáskörébe.
2.13 A rendőrség hivatásos állományú tagjai által elkövethető katonai bűncselekmény felderítésére a Szolgálat hatásköre a Btk. 343., 352. és 363. §-ában meghatározott bűncselekmények kivételével terjed ki [Rtv. 69. § (3) bek.].
1

Az 1999: LXXV. törvényben használt Megelőzési Szolgálat megjelölés a Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálatára vonatkozik. A rendeletet a 293/2010. (XII. 22.) Korm. rendelet 16. § a) pontja hatályon kívül helyezte 2011. január 1. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező rendelet 14. § (2)–(4) bekezdését.

2

Az 1. § a 95/2002. (V. 5.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

3

Az 1. § (1) bekezdés bevezető szövegrésze a 97/2008. (IV. 29.) Korm. rendelet 4. § 50. pontja szerint módosított szöveg.

4

Az 1. § (1) bekezdésének b) pontja a 331/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet 3. § 4. pontja szerint módosított szöveg.

5

Az 1. § (2) bekezdése a 166/2009. (VIII. 14.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 2. § a 135/1999. (VIII. 31.) Korm. rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

7

A 2. § (1) bekezdése a 97/2008. (IV. 29.) Korm. rendelet 4. § 50. pontja szerint módosított szöveg.

8

A 2. § (2) bekezdése a 95/2002. (V. 5.) Korm. rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

9

A 3. § (1) bekezdése a 135/1999. (VIII. 31.) Korm. rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

10

A 4. § a 135/1999. (VIII. 31.) Korm. rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

12

A Magyar Közlöny 1995. évi 42. számában közzétett helyesbítésnek megfelelő szöveg.

13

A melléklet 2. pontja a 331/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet 3. § 4. pontja szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére