• Tartalom

1995. évi LII. törvény

a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény módosításáról1

2007.07.01.

Az Országgyűlés a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvényt a következők szerint módosítja:

1–18. §2

19. § (1)3 Ez a törvény — a 6. § (1) bekezdése, a 10. §, valamint a 20. § kivételével — 1995. július 1-jén lép hatályba.

(2)–(3)4

(4) Az e törvény hatálybalépésének időpontjában megállapított, illetőleg folyósított korengedményes nyugdíjat, valamint a pályakezdők munkanélküli segélyét továbbra is folyósítani kell.

(5) A törvény 11. §-át a hatálybalépést követően benyújtott kérelmek tekintetében kell alkalmazni.

20. §5

1

A törvényt az Országgyűlés az 1995. június 6-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 1995. június 22. A törvényt a 2011: CLXVII. törvény 104. § (1) bekezdés b) pontja hatályon kívül helyezte 2012. január 1. napjával.

2

Az 1–18. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 200. pontja hatályon kívül helyezte.

3

A 19. § (1) bekezdése a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 200. pontja szerint módosított szöveg.

4

A 19. § (2)–(3) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 200. pontja hatályon kívül helyezte.

5

A 20. §-t az 1997: LXXX. törvény Mellékletének c) pontja hatályon kívül helyezte 1998. január 1. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére