• Tartalom

3/1996. (VI. 19.) ME rendelet

3/1996. (VI. 19.) ME rendelet

a Nemzeti Minőségi Díj alapításáról1

1997.03.14.

1. § A Magyar Köztársaság kitüntetéseiről szóló 1991. évi XXXI. törvény 7. §-ának (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a minőségügyben kiemelkedő eredményt felmutató gazdálkodó szervezetek tevékenységének elismerésére Nemzeti Minőségi Díjat alapítok.

A rendelet hatálya

2. § A Nemzeti Minőségi Díj elnyerésére azok a belföldi székhelyű gazdálkodó szervezetek pályázhatnak, amelyek megfelelnek a részletes pályázati feltételekben rögzített követelményeknek.

A részvételi és pályázati feltételek

3. § (1) A Nemzeti Minőségi Díj pályázat útján nyerhető el. A részletes pályázati kiírást és követelményrendszert a Nemzeti Minőségi Díj Bizottság javaslata alapján, az érintett miniszterek véleményeinek figyelembevételével, az ipari és kereskedelmi miniszter hagyja jóvá.

(2) A részletes pályázati kiírást a Magyar Közlönyben közzé kell tenni.

A pályázatok elbírálása

4. § (1) A beérkezett pályázatokat a Nemzeti Minőségi Díj Bizottság egységes elvek szerint bírálja el. Az értékelés alapja a pályázatban benyújtott önértékelés, amelynek részletes követelményrendszerét és az értékelés menetét a Nemzeti Minőségi Díj Bizottság állítja össze.

(2) A Nemzeti Minőségi Díj Bizottság elnöke által felkért szakértők elvégzik a pályázatok értékelését, majd ennek alapján a pályázóknál helyszíni szemlét tartanak.

(3) A Nemzeti Minőségi Díj Bizottságnak a pályázatok értékelése során figyelembe kell vennie a pályázó gazdálkodó egységnél alkalmazott, a vállalati vezetés minőség iránti elkötelezettségét, a humán erőforrás gazdálkodást, a vállalati célkitűzéseket és stratégiát, az alkalmazott értékteremtő folyamat irányítását, a környezetvédelmi szempontokat és az üzleti eredményeket.

(4) A Nemzeti Minőségi Díj Bizottságnak a Nemzeti Minőségi Díj odaítélésére irányuló javaslatát az ipari és kereskedelmi miniszter döntésre a miniszterelnök elé terjeszti.

A Nemzeti Minőségi Díj odaítélése

5. § (1) A Nemzeti Minőségi Díjat a kategóriákon belül legjobb eredményeket felmutató szervezetek nyerhetik el. Évente összesen négy díj ítélhető oda a termelő és szolgáltató szervezetek nagy-, valamint a kis- és közepes vállalkozói kategóriában.

(2) A Nemzeti Minőségi Díjjal jutalmazott szervezet egy oklevelet, valamint egy névre szóló és keltezett kisplasztikát kap teljesítménye elismeréseként.

(3) A Nemzeti Minőségi Díjjal kapcsolatos szakmai, szervezési feladatok felügyeletét az ipari és kereskedelmi miniszter látja el.

(4) A Nemzeti Minőségi Díj Bizottság 15 főből áll. A Bizottság elnökét és tagjait az ipari és kereskedelmi miniszter javaslata alapján a miniszterelnök nevezi ki úgy, hogy a Bizottságban az ipar, a tudomány, az érintett minisztériumok, gazdasági és szakmai kamarák, valamint a szakmai érdekvédelmi szervezetek képviselve legyenek. A Bizottság határozatait kétharmados többséggel hozza. A Bizottság működési rendjét maga alakítja ki, és azt az ipari és kereskedelmi miniszter hagyja jóvá.2

A Nemzeti Minőségi Díj átadása

6. § (1) A Nemzeti Minőségi Díjat a miniszterelnök adja át ünnepélyes keretek között minden év novemberében a Nemzetközi Minőségi Világnapon.

(2) A díjazottak névsorát a Magyar Közlönyben közzé kell tenni.

7. § E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

1

A rendeletet a 49/2020. (XII. 16.) ITM rendelet 7. §-a hatályon kívül helyezte 2020. december 17. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére