• Tartalom

45/1996. (XII. 29.) PM rendelet

45/1996. (XII. 29.) PM rendelet

a nagykockázatok és nagykárok határértékeiről1

2014.03.15.

A biztosítóintézetekről és a biztosítási tevékenységről szóló 1995. évi XCVI. törvény (a továbbiakban: Bit.) 168. §-a (2) bekezdésének f) pontjában kapott felhatalmazás alapján – a biztosítók érdekképviseleti szervezetének véleményét kikérve – a következőket rendelem el:

1. § A Bit. 1. számú melléklete D) részében meghatározott kockázatok akkor minősülnek nagykockázatoknak, ha

a) a Bit. 1. számú melléklete A) részének 4., 5., 6., 7. pontja alá besorolt kockázatok esetében a biztosítási összeg meghaladja az 500 millió forintot;

b)2 a Bit. 1. számú melléklete A) részének 11. és 12. pontja alá besorolt kockázatok esetében a biztosítási eseményenkénti maximális biztosítási összeg meghaladja az 500 millió forintot;

c)3 a Bit. 1. számú melléklete A) részének 14. és 15. pontja alá besorolt kockázatok esetében a biztosítási eseményenkénti maximális biztosítási összeg meghaladja a 200 millió forintot;

d) a Bit. 1. számú melléklete A) részének 8., 9., 13. és 16. pontja alá besorolt kockázatok esetében a biztosított alábbi három mutatója közül legalább kettő meghaladja a következő értékeket:

I. mérleg főösszege: 1,5 milliárd forint,

II. üzleti forgalom (nettó): 3 milliárd forint,

III. átlagos alkalmazotti létszám: 1000 fő.

2. § Nagykárnak minősülnek mindazon (bármely ágba és ágazatba sorolt kockázatokkal kapcsolatos) bekövetkezett és ismertté vált biztosítási események, melyek után a biztosítási szolgáltatások bruttó nagysága már meghaladta vagy várhatóan meghaladja az 50 millió forintot.

3. § (1) Ez a rendelet 1997. január 1-jén lép hatályba. A Bit. 138. §-a (2) bekezdésének g) és h) pontjában előírt bejelentési kötelezettségnek a biztosító 1997. január 31-től kezdődően köteles eleget tenni.

(2) A Bit. 109. §-a (1) bekezdésének b) pontjában előírt gyorsjelentés nagykockázatokra és nagykárokra vonatkozó adatait az 1997. I. negyedévre vonatkozó gyorsjelentéstől kezdődően kell közölni.

1

A rendeletet a 29/2015. (X. 21.) NGM rendelet 7. § a) pontja hatályon kívül helyezte 2016. január 1. napjával.

2

Az 1. § b) pontja a 12/2014. (III. 12.) NGM rendelet 2. § 1. pontja szerint módosított szöveg.

3

Az 1. § c) pontja a 12/2014. (III. 12.) NGM rendelet 2. § 2. pontja szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére