• Tartalom

1996. évi LX. törvény

1996. évi LX. törvény

az egyes köztartozások behajtásával összefüggő törvények módosításáról1

2007.07.01.

1–3. §2


4.–8. §3

9–13. §4

14. §5

15. §6

Záró rendelkezések

16. § (1) E törvény a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(2)7 A Cstv.-nek az e törvény 1. §-ával és a 2. § (2) bekezdésével megállapított rendelkezéseit az 1992. január 1. után indult és folyamatban levő ügyekben az a) pontban foglaltak figyelembevételével kell alkalmazni:

a) a Cstv. 12. §-a (1) bekezdésének a) pontja szerinti fizetési kötelezettségekre vonatkozó rendelkezést az e törvény hatálybalépése után esedékessé váló kifizetésekre kell alkalmazni.

b)8

(3)9

(4)10

1

A törvényt az Országgyűlés az 1996. július 3-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 1996: július 10. A törvényt a 2012: LXXVI. törvény 6. § (2) bekezdés 16. pontja hatályon kívül helyezte 2012. június 27. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező törvény 1. §-át.

2

Az 1–3. §-t és az 1. §-t megelőző alcímet a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 258. pontja hatályon kívül helyezte.

3

A 4–8. §-t az 1997: LXXX. törvény Mellékletének c) pontja hatályon kívül helyezte. A 4. §-t megelőző alcímet a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 258. pontja hatályon kívül helyezte.

4

A 9–13. §-t és az azt megelőző alcímet a 2003: XCII. törvény 180. §-ának (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

5

A 14. §-t és az azt megelőző alcímet a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 258. pontja hatályon kívül helyezte.

6

A 15. §-t és az azt megelőző alcímet a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 258. pontja hatályon kívül helyezte.

7

A 16. § (2) bekezdésének bevezető szövegrésze a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 258. pontja szerint módosított szöveg.

8

A 16. § (2) bekezdésének b) pontját a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 258. pontja hatályon kívül helyezte.

9

A 16. § (3) bekezdését a 2003: XCII. törvény 180. §-ának (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

10

A 16. § (4) bekezdését az 1997: LXXX. törvény Mellékletének c) pontja hatályon kívül helyezte 1998. január 1. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére