• Tartalom

1996. évi LXXII. törvény

1996. évi LXXII. törvény

a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény módosításáról1

1997.01.01.

1. § A helyi önkormányzatokról szóló – többször módosított – 1990. évi LXV. törvény 98. §-a (2) bekezdésének c) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

[(2) A közigazgatási hivatal vezetője a fővárosban és a megyében]

,,c) ellátja a törvényben megállapított, továbbá a Kormány által hatáskörébe utalt államigazgatási feladatokat, hatásköröket, hatósági jogköröket;''

2. § E törvény 1997. január 1. napján lép hatályba, egyidejűleg a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 96. §-ának e) pontja, a 98. §-a (2) bekezdésének b) és d) pontjai, valamint a 100. §-a hatályát veszti.

1

A törvényt az Országgyűlés az 1996. október 1-jei ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 1996. október 10. A törvényt a 2012: LXXVI. törvény 2. § (1) bekezdés 5. pontja hatályon kívül helyezte 2012. június 27. napjával, alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező törvény 1. §-át.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére