• Tartalom

93/1996. (VII. 4.) Korm. rendelet

93/1996. (VII. 4.) Korm. rendelet

a környezetvédelmi megbízott alkalmazásának feltételéhez kötött környezethasználatok meghatározásáról

2013.01.01.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kt.) 110. §-a (7) bekezdésének h) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

1. § (1) A környezethasználó az e rendelet mellékletében (a továbbiakban: melléklet) felsorolt környezethasználatok [Kt. 4. § i) pont] végzése esetén környezetvédelmi megbízottat (a továbbiakban: megbízott) köteles foglalkoztatni.1

(2) A több telephelyet is üzemeltető, illetve a tevékenységén belül több környezethasználatot is végző környezethasználó a feladat ellátását egy megbízottal is biztosíthatja.

2. §2

3. §3

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 90. napon lép hatályba.

Melléklet a 93/1996. (VII. 4.) Korm. rendelethez4

KSH beso-
rolás


A)


B)

0110

 

Növénytermelés és kertészet, 500 ha felett

0120

 

Állattenyésztés
– 2000 sertés férőhely felett
– 500 marha férőhely felett
– baromfitartás 50 000 db felett

10

Szénbányászat

Tőzegkitermelés

11

Kőolaj és földgázkitermelés beleértve a kutatófúrásokat is

 

12

Uránércbányászat

 

13

Fémtartalmú ércek bányászata

 

14

 

Egyéb bányászat

1511 1512

Húsfeldolgozás 5000 t/év késztermék előállításától

Húsfeldolgozás 500–5000 t/év késztermék-előállítás között

1511 1512

Önállóan létesített vágóhíd élő állatra számított
13 000 t/év kapacitás felett

Önállóan létesített vágóhíd élő állatra számított 2500–13 000 t/év kapacitás között

1514

 

Növényolajgyártás a hidegsajtolásos technológiával történő növényolaj-előállítás kivételével

1520

 

Tejtermékek gyártása 500 000 l/nap felett

1532

 

Keményítőgyártás

1542

 

Cukorgyártás 750 m3/nap szennyvízmennyiség felett

1549

 

Élesztőgyártás

155

Szesz- és szeszesital-gyártás 750 m3/nap szennyvízmennyiség felett

Szesz- és szeszesital-gyártás 50–750 m3/nap szennyvízmennyiség között

171

Textilkikészítés 15 millió m2/év felett

Textilkikészítés 1–15 millió m2/év között

1831 1911

Nyersbőrcserzés, -kikészítés 1000 t/év nyersbőrfelhasználástól

Nyersbőrcserzés, -kikészítés 100–1000 t/év nyersbőrfelhasználás között

2012

 

Farost-, faforgácslemez-gyártás

2101

Cellulóz- és papírgyártás, a kézzel merített papírgyártás kivételével

 

2222

 

Nyomdaipari szolgáltatás 10 millió m2/év felett

2310

Kőolaj-feldolgozás 15 000 t/év késztermék felett

Kőolaj-feldolgozás 300–15 000 t/év késztermék esetén

2320

Kokszgyártás

 

2411

Ipari gáz gyártás

 

2412

Szerves és szervetlen vegyi alapanyagok gyártása 800 t/év felett, illetve a 16/1988. (XII. 22.) SZEM rendelet alapján kiadott 333/1995. OTH tájékoztatóban és 888/1995. OTH és 888–2/1995. OTH közleményekben közölt minősített anyagok esetén 500 t/év felett

Szerves és szervetlen vegyi alapanyagok gyártása 5–800 t/év között, illetve a 16/1988. (XII. 22.) SZEM rendelet alapján kiadott 333/1995. OTH tájékoztatóban és 888/1995. OTH és 888–2/1995. OTH közleményekben közölt minősített anyagok esetén 5–500 t/év között

2413

Műtrágyagyártás

 

2414

Műanyag alapanyaggyártás

 

2421

Növényvédőszer-gyártás

 

2422

Festék- és bevonóanyag-gyártás 5000 t/év késztermék-előállítástól

Festék- és bevonóanyag-gyártás 100–5000 t/év késztermék-előállítás között

2423

Gyógyszergyártás – 50 főnél többet foglalkoztató üzem esetén

Gyógyszergyártás – 50 főnél kevesebb alkalmazott esetén, kivéve a gyógyszertári tevékenységet

2424

Tisztító- és testápolószer-gyártás 5000 t/év késztermék-előállítástól

Tisztító- és testápolószer-gyártás 100–5000 t/év késztermék-előállítás között

2429

Egyéb vegyi áruk gyártása 1000 t/év késztermék-előállítástól

 

2429

Lőpor-, robbanószer- és lőszergyártás

 

2429

Aktívszén- és műszéngyártás

 

2429

Kopogásgátló készítmények gyártása 5 t/év felett

 

2429

 

Fagyásálló anyagok gyártása 5 t/év felett

2429

 

Hidraulikus áttételekben használatos folyadékok gyártása 5 t/év felett

2429

 

Ragasztók gyártása 5 t/év felett

2430

Vegyi szálak gyártása

 

2510

Gumitermékek gyártása 1000 t/év felett

 

2520

Műanyag termékek gyártása 1000 t/év felett

 

2610

Üveg és üvegtermékek gyártása

 

2620

 

Nem építési célú kerámiatermékek gyártása
5000 t/év termék felett

2631

 

Építési célú kerámiatermékek gyártása 10 000 t/év felett

2632

 

Tégla- és cserépgyártás 10 000 t/év felett

2640

 

Tűzálló kerámiatermékek gyártása 20 000 t/év termék felett

2651

Cementgyártás

Mészgyártás 5000 t/év felett

2652

Azbesztcement termékek gyártása

 

2690

Azbeszttartalmú termékek előállítása 100 t/év felett

 

2690

Ásványi szigetelő anyagok gyártása 1000 t/év felett

 

2690

Aszfaltból és hasonló anyagokból készített termékek gyártása 1000 t/év felett

 

2690

Üveggyapot termékek gyártása

 

2711

Vaskohászati alapanyaggyártás

 

272

Könnyű- és színesfém kohászat

 

273

Öntöde, vas- és acélöntödénél 40 t/nap, alumínium- és egyéb színesfémöntödénél 5 t/nap kapacitás felett

Öntöde, vas- és acélöntödénél 10–40 t/nap, alumínium- és egyéb színesfémöntödénél 2–5 t/nap kapacitás között

2852

Fémek felületkezelése (zsírtalanítás, galvanizálás) 20 000 m2/év felület kezelésétől

Fémek felületkezelése (zsírtalanítás, galvanizálás) 500–20 000 m2/év felületnagyságig

3130

Szigetelt vezeték és kábel gyártása 10 000 t/év felett

 

3140

Akkumulátorgyártás 1500 db/nap felett

Akkumulátorgyártás 1500 db/nap alatt

3150

Fényforrás- és világítóberendezés-gyártás

 

3210

Nyomtatott áramkör 10 em2/év előállítása felett

Nyomtatott áramkör 2–10 em2/év előállítása között

3410

Közúti gépjárműgyártás

 

3420

Járműkarosszéria- és pótkocsigyártás

 

3511

Hajógyártás legalább 20 m, fémből készült hajótestek vagy szekciók gyártásával, nagyjavításával

 

3520

Vasúti járműgyártás

 

37

Hulladékok hasznosítása (nyersanyag kinyerése hulladékokból) 100 t/év felett

 

4010

Regionális villamos távvezeték rendszer 120 kV-tól, beleértve a transzformátor állomásokat

 

4010

Atomerőmű

 

4010

Hőerőmű:
– 150 MW termikus teljesítmény felett szilárd, folyékony tüzelőanyag esetén,
– 250 MW termikus teljesítmény felett gáznemű tüzelőanyag esetén

Hőerőmű:
– 50–150 MW termikus teljesítmény között szilárd, folyékony tüzelőanyag esetén,
– 50–250 MW termikus teljesítmény között gáznemű tüzelőanyag esetén

4010

 

Vízerőmű 20 MW villamos teljesítmény felett

4010

Távfűtőmű:
– 150 MW hőteljesítmény felett szilárd, folyékony tüzelőanyag esetén,
– 250 MW hőteljesítmény felett gáznemű tüzelőanyag esetén

Távfűtőmű:
– 50–150 MW hőteljesítmény között szilárd, folyékony tüzelőanyag esetén,
– 50–250 MW hőteljesítmény között gáznemű tüzelőanyag esetén

4020

Regionális földgáz elosztó vezetékrendszer 40 bar-ra tervezett üzemi nyomástól

 

4100

Víztermelés, -kezelés és -elosztás 5000 m3/nap felett

Víztermelés, -kezelés és -elosztás 5000 m3/nap kapacitásig

4100

Víztározás – 700 ezer m3 befogadóképességtől vagy 2 m-es gátmagasságtól

4520

Mélyépítő-ipari tevékenység során keletkező hulladékok kezelése 100 t/év felett

 

5021 5029

Közúti gépjárműjavító telep 50 db egy időben javítható járműtől

5041

 

Gépjármű-üzemanyag nagykereskedelem

6010

Vasúti szállítás, vasúti igazgatóságonként

 

602

 

Közúti és egyéb szárazföldi szállítás 1200 t teherszállítási kapacitás felett, illetve taxi (6025) kivételével

612

Kikötő, hajórakodó 500 et/év árukapacitás fölött; és vízi áruszállítás 500 et/év kapacitás fölött

 

62

Légi szállítás – azon szervezeteknél, ahol 15-nél több motoros légi járművet tartanak üzemben, saját üzemanyag kiszolgálással és műszaki karbantartással

 

631

 

Közlekedési pályák üzemeltetése 50 ezer vagy ennél nagyobb lélekszámú település esetén

6314

 

Repülőterek üzemeltetése, légiforgalmi szolgáltatás napi 80 motoros légi jármű által teljesített műveletszámtól

6320

Vasúti gépjárműjavító telep 30 egyidőben befogadott járműtől

 

7310

Kutató vagy oktató atomreaktor 1 kW folyamatos hőteljesítménytől

 

7494

Fotóüzem 15 000 m2/év fotófilm előhívástól vagy 50 000 m2/év papírkópia készítésétől

 

851

 

Kórházak, klinikák 400 ágy felett. Gyógyszer nagykereskedelem gyógyszer kicsomagolás és/vagy szétmérés esetén

9011

Szennyvíztisztító telep 5000 m3/nap szennyvíz tisztításától, kommunális szennyvíztisztító telep
10 000 m3/nap szennyvíz tisztításától

Szennyvíztisztító telep 5000 m3/nap kapacitás alatt, kommunális szennyvíztisztító telep 10 000 m3/nap alatt

9011

 

Önállóan létesített szennyvíziszap lerakó 100 t/év szárazanyagtól

9012

 

Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szállítása
2000 m3/hó szállítási teljesítmény fölött

9012

 

Szennyvízleürítő és ürítő kezelő telep 100 m3/nap kapacitástól

9021

 

Települési szilárd hulladékok szállítása 2000 lakosnál nagyobb gyűjtési teljesítmény esetén

9021

Települési szilárd hulladéklerakó 20 000 m3/év kapacitás felett

Települési szilárd hulladéklerakó 20 000 m3/év alatt

9021

Települési és nem veszélyes termelési hulladékot égető mű

 

9022

Veszélyes hulladékok kezelése 100 t/év felett

Veszélyes hulladékok kezelése 100 t/év mennyiségig

9022

Veszélyes hulladékot égető mű

 

9022

Veszélyes hulladék égetése nem erre specializált berendezésben, 100 kg/üzemóra veszélyes hulladék égetésétől

 

9022

Veszélyes hulladék tárolók

 

9022

Veszélyes hulladék lerakótelep

 

9029

Önállóan létesített radioaktív hulladék kezelő- és tárolótelep

 

9301

Mosás és vegytisztítás 1000 t/év felett

Mosás és vegytisztítás 1000–10 000 t/év között

 

„A” típusú izotóplaboratórium

 

2

A 2. §-t a 2/2002. (I. 11.) Korm. rendelet 7. §-ának (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

3

A 3. §-t a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 1383. pontja hatályon kívül helyezte.

4

A Melléklet a 441/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. §-a szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére