• Tartalom

1/1997. (I. 15.) AB végzés

1/1997. (I. 15.) AB végzés

1997.01.15.
Az Alkotmánybíróság jogszabály alkotmányellenességének utólagos vizsgálatára irányuló eljárás során meghozta a következő
v é g z é s t :
Az Alkotmánybíróság az egyes nyugdíjak felülvizsgálatáról, illetőleg egyes nyugdíj-kiegészítések megszüntetéséről szóló 1991. évi XII. törvény 3. § (1) bekezdése és melléklete megsemmisítése időpontjára vonatkozó határozathozatal tárgyában a 62/1993. (XI. 29.) AB határozatával felfüggesztett eljárást megszünteti.
Az Alkotmánybíróság e határozatát a Magyar Közlönyben közzéteszi.
INDOKOLÁS
Az Alkotmánybíróság a 62/1993. (XI. 29.) AB határozat 5. pontjában megállapította, hogy a 3091/1988. (IV. 5.) MT határozat az egyes nyugdíjak felülvizsgálatáról, illetőleg egyes nyugdíj-kiegészítések megszüntetéséről szóló 1991. évi XII. törvény mellékletebeli hiánya alkotmányellenes megkülönböztetéshez vezet. Az Alkotmánybíróság az alkotmányellenes helyzet megállapításával egyidejűleg határidő tűzése mellett azért függesztette fel az eljárást, hogy a jogalkotónak módja legyen az alkotmányellenes helyzet orvoslására.
Az Országgyűlés 1996. április 2-i ülésnapján fogadta el az egyes nyugdíjak felülvizsgálatáról, illetőleg egyes nyugdíj-kiegészítések megszüntetéséről szóló 1991. évi XII. törvény módosításáról rendelkező 1996. évi XXIV. törvényt. A törvény mellékletének 13. pontja tartalmazza a 3091/1988. (IV. 5.) Mt. határozatot.
Az Alkotmánybíróság ezek alapján megállapította, hogy az Országgyűlés – jelentős késedelemmel – eleget tett az Alkotmánybíróság 62/1993. (XI. 29.) AB határozatában előírt kötelezettségének, és megszüntette az alkotmányellenes helyzetet. Az Alkotmánybíróság ezért a megsemmisítés időpontjára vonatkozó határozathozatal tárgyában felfüggesztett eljárását megszüntette.
  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére