• Tartalom

11/1997. (II. 18.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek és az önkormányzati tűzoltóság hivatásos szolgálati viszonyban álló tagjaival kapcsolatos munkáltatói jogkörök szabályozásáról, valamint e szerveknél rendszeresített hivatásos beosztások meghatározásáról1

2012.01.01.

A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló – az 1996. évi CVI. és az 1996. évi CXXIV. törvényekkel módosított – 1996. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) 251. §-ának (1) bekezdésében és 342. §-a (2) bekezdésének b) (a személyügyi hatáskörök vonatkozásában), valamint h), k) és l) pontjában; a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Tt.) 47. §-a (2) bekezdésének f) pontjában kapott felhatalmazás alapján; továbbá a honvédelemről szóló 1993. évi CX. törvényre (a továbbiakban: Hvt.); a rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvényre (a továbbiakban: Rtv.); a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvényre (a továbbiakban: Nbt.), a polgári védelemről szóló 1996. évi XXXVII. törvényre (a továbbiakban: Pvt.), a katonai és rendvédelmi felsőoktatási intézmények vezetőinek, oktatóinak és hallgatóinak jogállásáról szóló 1996. évi XLV. törvényre (a továbbiakaban: Hft.); a Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálatáról szóló 49/1995. (V. 4.) Korm. rendeletre; a költségvetési szervek tervezésének, gazdálkodásának, beszámolásának rendszeréről szóló – a 212/1996. (XII. 23.) Korm. rendelettel módosított – 156/1995. (XII. 26.) Korm. rendeletre; a Hszt. végrehajtásáról szóló 140/1996. (VIII. 31.) Korm. rendeletre; a BM Tűz- és Polgári Védelmi Intézetének átszervezéséről szóló 31/1996. (XII. 21.) BM rendeletre tekintettel a következőket rendelem el:

1. §2

I. Fejezet

SZEMÉLYZETI HATÁSKÖRÖK

A belügyminiszter hatásköre

2. §3

A belügyminiszter szolgálati beosztásokkal
kapcsolatos döntései

3–6. §4

A politikai államtitkár hatásköre

7. §5

A közigazgatási államtitkár hatásköre

8. §6

9–10. §7

A helyettes államtitkár hatásköre8

11–12. §9

12/A. §10

Az országos parancsnok hatásköre

13. §11

Az országos parancsnok szolgálati beosztásokkal kapcsolatos döntései

14. §12

15. §13

16. §14

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója a katasztrófavédelmi szervek vonatkozásában15

17. §16

18. §17

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója a hivatásos önkormányzati tűzoltóság vonatkozásában18

19. §19

A főigazgató hatásköre

20. §20

A megyei katasztrófavédelmi (fővárosi polgári védelmi) igazgató, a fővárosi hivatásos önkormányzati tűzoltóparancsnok, valamint az ezekkel azonos jogállású szervezeti egység vezetőjének hatásköre21

21. §22

22. §23

A hivatásos önkormányzati tűzoltóparancsnok
hatásköre

23. §24

Az egyéb szervek vezetőinek hatásköre25

24. §26

II. Fejezet

SZERVEZÉSI HATÁSKÖRÖK

A belügyminiszter hatásköre

25. §27

A politikai államtitkár hatásköre

26. §28

A közigazgatási államtitkár hatásköre

27. §29

A helyettes államtitkár hatásköre

28. §30

Az országos parancsnok hatásköre

29. §31

30. §32 (1)–(3)33

(4)34

(5)–(6)35

31. §36 (1)–(3)37

(4)38

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója39

32. §40

33. §41

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója a hivatásos önkormányzati tűzoltóság vonatkozásában42

34. §43

A főigazgató hatásköre

35. §44

A megyei katasztrófavédelmi (fővárosi polgári védelmi) igazgató, valamint az ezekkel azonos jogállású szervezeti egység vezetőjének hatásköre45

36. §46

37. §47 (1)48

(2)49

A hivatásos önkormányzati tűzoltóparancsnok
hatásköre

38. §50

Az egyéb szervek
vezetőinek hatásköre51

39. § (1)52

(2)53

(3)54

(4)55

III. Fejezet

SZERVEZÉSI ÁLLOMÁNYTÁBLÁZAT

40. §56

IV. Fejezet

VEGYES RENDELKEZÉSEK

41. § (1)–(7)57

(8)–(9)58

(10)59

42. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) A rendelet 2. és 3. számú mellékletét a besorolást illetően 1996. szeptember 1-jétől kell alkalmazni.

(3)60

1. számú melléklet a 11/1997. (II. 18.) BM rendelethez61

2. számú melléklet a 11/1997. (II. 18.) BM rendelethez62

3. számú melléklet a 11/1997. (II. 18.) BM rendelethez63

4. számú melléklet a 11/1997. (II. 18.) BM rendelethez64

5. számú melléklet a 11/1997. (II. 18.) BM rendelethez65

6. számú melléklet a 11/1997. (II. 18.) BM rendelethez66

1

A rendeletet a 44/2017. (XII. 29.) BM rendelet 2. §-a hatályon kívül helyezte 2018. január 1. napjával.

2

Az 1. §-t a 65/2011. (XII. 30.) BM rendelet 7. § (2) bekezdés a) pontja hatályon kívül helyezte.

3

A 2. §-t a 61/2011. (XII. 29.) BM rendelet 4. § (2) bekezdés a) pontja hatályon kívül helyezte.

4

A 3–6. §-t a 61/2011. (XII. 29.) BM rendelet 4. § (2) bekezdés a) pontja hatályon kívül helyezte.

5

A 7. §-t a 61/2011. (XII. 29.) BM rendelet 4. § (2) bekezdés a) pontja hatályon kívül helyezte.

6

A 8. §-t a 61/2011. (XII. 29.) BM rendelet 4. § (2) bekezdés a) pontja hatályon kívül helyezte.

7

A 9. §-t és az előtte lévő címet, valamint a 10. §-t a 41/1998. (IX. 11.) BM rendelet 1. §-a (2) bekezdésének harmadik francia bekezdése hatályon kívül helyezte. [A 9–10. §-nak a 61/2011. (XII. 29.) BM rendelet 4. § (2) bekezdés a) pontjával elrendelt módosítása, amely szerint a 9–10. § hatályát veszti, nem vezethető át.]

8

Az alcím a 13/2001. (VI. 29.) BM rendelet 5. §-ával megállapított szöveg.

9

A 11–12. §-t a 61/2011. (XII. 29.) BM rendelet 4. § (2) bekezdés a) pontja hatályon kívül helyezte.

10

A 12/A. §-t a 42/2005. (X. 18.) BM rendelet 6. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 19/2008. (IX. 18.) IRM rendelet 7. § (2) bekezdés f) pontja. [A 12/A. §-nak a 61/2011. (XII. 29.) BM rendelet 4. § (2) bekezdés a) pontjával elrendelt módosítása, amely szerint a 12/A. § hatályát veszti, nem vezethető át.]

11

A 13. §-t a 61/2011. (XII. 29.) BM rendelet 4. § (2) bekezdés a) pontja hatályon kívül helyezte.

12

A 14. §-t a 61/2011. (XII. 29.) BM rendelet 4. § (2) bekezdés a) pontja hatályon kívül helyezte.

13

A 15. §-t és az azt megelőző alcímet a 19/2008. (IX. 18.) IRM rendelet 7. § (2) bekezdés f) pontja hatályon kívül helyezte.[A 15. §-nak a 61/2011. (XII. 29.) BM rendelet 4. § (2) bekezdés a) pontjával elrendelt módosítása, amely szerint a 15. § hatályát veszti, nem vezethető át.]

14

A 16. §-t megelőző alcímet a 19/2008. (IX. 18.) IRM rendelet 7. § (2) bekezdés f) pontja hatályon kívül helyezte. [A 16. §-nak a 61/2011. (XII. 29.) BM rendelet 4. § (2) bekezdés a) pontjával elrendelt módosítása, amely szerint a 16. § hatályát veszti, nem vezethető át.]

15

Az alcím a 13/2001. (VI. 29.) BM rendelet 11. §-ával megállapított szöveg.

16

A 17. §-t a 61/2011. (XII. 29.) BM rendelet 4. § (2) bekezdés a) pontja hatályon kívül helyezte.

17

A 18. §-t és az előtte lévő címet a 13/2001. (VI. 29.) BM rendelet 30. §-a (3) bekezdésének a) pontja hatályon kívül helyezte. [A 18. §-nak a 61/2011. (XII. 29.) BM rendelet 4. § (2) bekezdés a) pontjával elrendelt módosítása, amely szerint a 18. § hatályát veszti, nem vezethető át.]

18

Az alcím a 13/2001. (VI. 29.) BM rendelet 12. §-ával megállapított szöveg.

19

A 19. §-t a 61/2011. (XII. 29.) BM rendelet 4. § (2) bekezdés a) pontja hatályon kívül helyezte.

20

A 20. §-t a 61/2011. (XII. 29.) BM rendelet 4. § (2) bekezdés a) pontja hatályon kívül helyezte.

22

A 21. §-t a 61/2011. (XII. 29.) BM rendelet 4. § (2) bekezdés a) pontja hatályon kívül helyezte.

23

A 22. §-t megelőző alcímet a 19/2008. (IX. 18.) IRM rendelet 7. § (2) bekezdés f) pontja hatályon kívül helyezte. [A 22. §-nak a 61/2011. (XII. 29.) BM rendelet 4. § (2) bekezdés a) pontjával elrendelt módosítása, amely szerint a 22. § hatályát veszti, nem vezethető át.]

24

A 23. §-t a 61/2011. (XII. 29.) BM rendelet 4. § (2) bekezdés a) pontja hatályon kívül helyezte.

25

A 24. §-t megelőző alcím a 19/2008. (IX. 18.) IRM rendelet 7. § (2) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.

26

A 24. §-t a 61/2011. (XII. 29.) BM rendelet 4. § (2) bekezdés a) pontja hatályon kívül helyezte.

27

A 25. §-t a 65/2011. (XII. 30.) BM rendelet 7. § (2) bekezdés a) pontja hatályon kívül helyezte.

28

A 26. §-t a 65/2011. (XII. 30.) BM rendelet 7. § (2) bekezdés a) pontja hatályon kívül helyezte.

29

A 27. §-t a 65/2011. (XII. 30.) BM rendelet 7. § (2) bekezdés a) pontja hatályon kívül helyezte.

30

A 28. §-t a 65/2011. (XII. 30.) BM rendelet 7. § (2) bekezdés a) pontja hatályon kívül helyezte.

31

A 29. §-t a 65/2011. (XII. 30.) BM rendelet 7. § (2) bekezdés a) pontja hatályon kívül helyezte.

32

A 30. §-t megelőző alcímet a 19/2008. (IX. 18.) IRM rendelet 7. § (2) bekezdés f) pontja hatályon kívül helyezte.

33

A 30. § (1)–(3) bekezdését a 19/2008. (IX. 18.) IRM rendelet 7. § (2) bekezdés f) pontja hatályon kívül helyezte. [A 30. §-nak a 65/2011. (XII. 30.) BM rendelet 7. § (2) bekezdés a) pontjával elrendelt módosítása, amely szerint a 30. § hatályát veszti nem vezethető át.]

34

A 30. § (4) bekezdését a 13/2001. (VI. 29.) BM rendelet 30. §-a (3) bekezdésének b) pontja hatályon kívül helyezte. [A 30. §-nak a 65/2011. (XII. 30.) BM rendelet 7. § (2) bekezdés a) pontjával elrendelt módosítása, amely szerint a 30. § hatályát veszti nem vezethető át.]

35

A 30. § (5)–(6) bekezdését a 19/2008. (IX. 18.) IRM rendelet 7. § (2) bekezdés f) pontja hatályon kívül helyezte. [A 30. §-nak a 65/2011. (XII. 30.) BM rendelet 7. § (2) bekezdés a) pontjával elrendelt módosítása, amely szerint a 30. § hatályát veszti nem vezethető át.]

36

A 31. §-t megelőző alcímet a 19/2008. (IX. 18.) IRM rendelet 7. § (2) bekezdés f) pontja hatályon kívül helyezte.

37

A 31. § (1)–(3) bekezdését a 19/2008. (IX. 18.) IRM rendelet 7. § (2) bekezdés f) pontja hatályon kívül helyezte. [A 31. §-nak a 65/2011. (XII. 30.) BM rendelet 7. § (2) bekezdés a) pontjával elrendelt módosítása, amely szerint a 31. § hatályát veszti nem vezethető át.]

38

A 31. § (4) bekezdését a 13/2001. (VI. 29.) BM rendelet 30. §-a (3) bekezdésének b) pontja hatályon kívül helyezte. [A 31. §-nak a 65/2011. (XII. 30.) BM rendelet 7. § (2) bekezdés a) pontjával elrendelt módosítása, amely szerint a 31. § hatályát veszti nem vezethető át.]

39

Az alcím a 13/2001. (VI. 29.) BM rendelet 20. §-ával megállapított szöveg.

40

A 32. §-t a 65/2011. (XII. 30.) BM rendelet 7. § (2) bekezdés a) pontja hatályon kívül helyezte.

41

A 33. §-t és az előtte lévő címet a 13/2001. (VI. 29.) BM rendelet 30. §-a (3) bekezdésének a) pontja hatályon kívül helyezte. [A 33. §-nak a 65/2011. (XII. 30.) BM rendelet 7. § (2) bekezdés a) pontjával elrendelt módosítása, amely szerint a 33. § hatályát veszti nem vezethető át.]

43

A 34. §-t a 65/2011. (XII. 30.) BM rendelet 7. § (2) bekezdés a) pontja hatályon kívül helyezte.

44

A 35. §-t a 65/2011. (XII. 30.) BM rendelet 7. § (2) bekezdés a) pontja hatályon kívül helyezte.

46

A 36. §-t a 65/2011. (XII. 30.) BM rendelet 7. § (2) bekezdés a) pontja hatályon kívül helyezte.

47

A 37. §-t megelőző alcímet a 19/2008. (IX. 18.) IRM rendelet 7. § (2) bekezdés f) pontja hatályon kívül helyezte.

48

A 37. § (1) bekezdését a 19/2008. (IX. 18.) IRM rendelet 7. § (2) bekezdés f) pontja hatályon kívül helyezte. [A 37. §-nak a 65/2011. (XII. 30.) BM rendelet 7. § (2) bekezdés a) pontjával elrendelt módosítása, amely szerint a 37. § hatályát veszti nem vezethető át.]

49

A 37. § (2) bekezdését a 42/2005. (X. 18.) BM rendelet 23. § (2) bekezdésének e) pontja hatályon kívül helyezte. [A 37. §-nak a 65/2011. (XII. 30.) BM rendelet 7. § (2) bekezdés a) pontjával elrendelt módosítása, amely szerint a 37. § hatályát veszti nem vezethető át.]

50

A 38. §-t a 65/2011. (XII. 30.) BM rendelet 7. § (2) bekezdés a) pontja hatályon kívül helyezte.

51

A 39. §-t megelőző alcím a 19/2008. (IX. 18.) IRM rendelet 7. § (2) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.

52

A 39. § (1) bekezdését a 41/1998. (IX. 11.) BM rendelet 1. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte. [A 39. §-nak a 65/2011. (XII. 30.) BM rendelet 7. § (2) bekezdés a) pontjával elrendelt módosítása, amely szerint a 39. § hatályát veszti nem vezethető át.]

53

A 39. § (2) bekezdését a 19/2008. (IX. 18.) IRM rendelet 7. § (2) bekezdés f) pontja hatályon kívül helyezte. [A 39. §-nak a 65/2011. (XII. 30.) BM rendelet 7. § (2) bekezdés a) pontjával elrendelt módosítása, amely szerint a 39. § hatályát veszti nem vezethető át.]

54

A 39. § (3) bekezdését a 41/1998. (IX. 11.) BM rendelet 1. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte. [A 39. §-nak a 65/2011. (XII. 30.) BM rendelet 7. § (2) bekezdés a) pontjával elrendelt módosítása, amely szerint a 39. § hatályát veszti nem vezethető át.]

55

A 39. § (4) bekezdését a 65/2011. (XII. 30.) BM rendelet 7. § (2) bekezdés a) pontja hatályon kívül helyezte.

56

A 40. §-t a 65/2011. (XII. 30.) BM rendelet 7. § (2) bekezdés a) pontja hatályon kívül helyezte.

57

A 41. § (1)-(7) bekezdését a 61/2011. (XII. 29.) BM rendelet 4. § (2) bekezdés a) pontja hatályon kívül helyezte.

58

A 41. § (8)–(9) bekezdését a 65/2011. (XII. 30.) BM rendelet 7. § (2) bekezdés a) pontja hatályon kívül helyezte.

59

A 41. § (10) bekezdését a 61/2011. (XII. 29.) BM rendelet 4. § (2) bekezdés a) pontja hatályon kívül helyezte.

60

A 42. § (3) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 3. § 209. pontja hatályon kívül helyezte.

61

Az 1. számú mellékletet a 65/2011. (XII. 30.) BM rendelet 7. § (2) bekezdés pontja a) pontja hatályon kívül helyezte.

62

A 2. számú mellékletet a 19/2008. (III. 28.) ÖTM rendelet 2. §-a hatályon kívül helyezte. A katasztrófavédelmi szerveknél és a hivatásos önkormányzati tűzoltóságoknál rendszeresített hivatásos beosztások meghatározása tekintetében lásd a 19/2008. (III. 28.) ÖTM rendeletet.

63

A 3. számú mellékletet a 65/2011. (XII. 30.) BM rendelet 7. § (2) bekezdés a) pontja hatályon kívül helyezte.

64

A 4. számú mellékletet a 13/2001. (VI. 29.) BM rendelet 30. §-a (3) bekezdésének j) pontja hatályon kívül helyezte.

65

Az 5. számú mellékletet a 65/2011. (XII. 30.) BM rendelet 7. § (2) bekezdés a) pontja hatályon kívül helyezte.

66

A 6. számú mellékletet a 61/2011. (XII. 29.) BM rendelet 4. § (2) bekezdés a) pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére