• Tartalom

22/1997. (VII. 15.) IM rendelet

22/1997. (VII. 15.) IM rendelet

a Fiatalkorúak Regionális Büntetés-végrehajtási Intézete (Kecskemét) alapításáról1

2008.05.16.

A büntetés-végrehajtási szervezetről szóló 1995. évi CVII. törvény 35. §-a (2) bekezdésének a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, valamint a 3. §-a (2) bekezdésének e) pontjában foglalt jogkörben – az 1. § tekintetében a pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. §2 A fiatalkorú fogva tartottak előzetes letartóztatásával, valamint szabadságvesztésével összefüggő büntetés- végrehajtási feladatok regionális ellátására megalapítom a Fiatalkorúak Regionális Büntetés-végrehajtási Intézetét (Kecskemét).

2. § E rendelet alapján kiadom a Fiatalkorúak Regionális Büntetés-végrehajtási Intézete (Kecskemét) alapító okiratát, és egyben felhatalmazom a büntetés-végrehajtás országos parancsnokát az intézet Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására.

3. §3

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

1

A Fiatalkorúak Regionális Büntetés-végrehajtási Intézete alapításáról szóló, e rendelettel kiadott Alapító Okirat a 32/2002. (XII. 21.) IM rendelet 5. § (2) bekezdése, a 2/2006. (VI. 27.) IRM rendelet 2. §-a szerint módosított szöveg.

2

Az 1. § a 2/2006. (VI. 27.) IRM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

3

A 3. §-t a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 18. §-ának 147. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére