• Tartalom

16/1998. (X. 30.) IM rendelet

16/1998. (X. 30.) IM rendelet

a költségmentesség alkalmazásáról a bírósági eljárásban című 6/1986. (VI. 26.) IM rendelet módosításáról

2008.05.16.

A Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) 84. §-ának (3) bekezdésében és 88. §-ában foglalt felhatalmazás alapján – a pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. §1

2. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépését követően elrendelt végrehajtási eljárásokban kell alkalmazni.

(2)2

1

Az 1. §-t a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 18. §-ának 138. pontja hatályon kívül helyezte.

2

A 2. § (2) bekezdését a 23/2005. (XI. 10.) IM rendelet 4. § (2) bekezdésének a) pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére