• Tartalom

48/1998. (X. 28.) BM rendelet

a Repülőtéri Biztonsági Főigazgatóság létesítéséről, feladatáról és hatásköréről szóló 24/1990. (IX. 5.) BM rendelet, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a belügyminiszter ágazati irányítása alá tartozó szerveknél történő végrehajtásáról szóló 62/1997. (XI. 17.) BM rendelet módosításáról1

2008.05.16.

A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 5. §-a (1) bekezdésének i) pontjában és a 101. §-a (1) bekezdésének a) és e) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján az érdekelt miniszterekkel egyetértésben; a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 1. §-ában kapott felhatalmazás alapján pedig a 4. §-ra vonatkozóan a következőket rendelem el:

1. §2

2. § E rendelet hatálybalépését követően, ahol BM rendelet, állami irányítás egyéb jogi eszköze, illetve belső norma Repülőtéri Biztonsági Főigazgatóságot vagy Főigazgatóságot említ, azon Repülőtéri Biztonsági Szolgálatot (a továbbiakban: Szolgálat) kell érteni.

3–4. §3

5. § Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, egyidejűleg a Repülőtéri Biztonsági Főigazgatóság létesítéséről, feladatáról és hatásköréről szóló 24/1990. (IX. 5.) BM rendelet módosításáról rendelkező 14/1998. (III. 8.) BM rendelet hatályát veszti.

1

A rendeletet a 44/2017. (XII. 29.) BM rendelet 5. §-a hatályon kívül helyezte 2018. január 1. napjával.

2

Az 1. §-t a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 3. § 182. pontja hatályon kívül helyezte.

3

A 3–4. §-t a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 3. § 182. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére