• Tartalom

10/1999. (I. 27.) FVM rendelet

10/1999. (I. 27.) FVM rendelet

az Állatvédelmi Tanácsadó Testületről1

1999.04.01.

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 49. §-a (4) bekezdésének a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján – az érdekelt miniszterekkel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter (a továbbiakban: miniszter) az állatvédelemmel kapcsolatos feladatok végrehajtásának elősegítésére Állatvédelmi Tanácsadó Testületet (a továbbiakban: Tanácsadó Testületet) hoz létre.

2. § (1) A miniszter a Tanácsadó Testületben való részvételre felkéri

a) a környezetvédelmi miniszter,

b) az egészségügyi miniszter,

c) a gazdasági miniszter,

d) az oktatási miniszter,

e) a Magyar Tudományos Akadémia (a továbbiakban: Akadémia) elnöke,

f) az állatorvostudományi egyetem rektora,

g) az agrártudományi egyetemek rektorai,

h) az orvostudományi egyetemek rektorai,

i) a tudományegyetemek rektorai,

j) a Magyar Állatorvosi Kamara,

k) a Magyar Állattenyésztők Szövetsége,

l) a laboratóriumi állattenyésztők szervezete,

m) a Magyarországi Gyógyszergyártók Országos Szövetsége (a továbbiakban: Gyógyszergyártók Szövetsége), valamint

n) a bejegyzett országos állatvédő szervezetek

által e tisztségre jelölt személyeket.

(2) A Tanácsadó Testület tagja – a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium képviseletében – a miniszter által e tisztségre kinevezett köztisztviselő.

(3) Az a)d) pontban felsorolt szervek, valamint az f)l) pontban megjelölt szervezetek egy-egy főt, az Akadémia három főt, a Gyógyszergyártók Szövetsége három főt delegál a Tanácsadó Testületbe.

(4) A bejegyzett országos állatvédő szervezetek – az általuk meghatározott módon – a Tanácsadó Testületbe együttesen három főt választanak, és delegálnak.

3. § (1) A Tanácsadó Testület az állatkísérletekkel kapcsolatos feladatok véleményezésére kilenctagú Állatkísérleti Tudományos Etikai Tanácsot (a továbbiakban: Etikai Tanács) választ saját tagjai sorából.

(2) Az Etikai Tanács tagja az élettudományokban szerzett felsőfokú diplomával rendelkező személy lehet.

(3) Az Etikai Tanács elnökét saját tagjai közül választja, ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet a miniszter hagy jóvá.

4. § (1) A Tanácsadó Testület feladata az állatvédelemmel kapcsolatos feladatok elősegítése, valamint az állatvédelem szerepének és jelentőségének terjesztése.

(2) A Tanácsadó Testület évente négyszer ülésezik.

5. § (1) Az Etikai Tanács véleményezi

a) az állatkísérletek engedélyezése iránt benyújtott kérelmeket,

b) az engedélyezett állatfajoktól eltérő fajú állatok kísérletre való felhasználásának engedélyezését,

c) a különösen nagy fájdalommal járó kísérleteket, valamint

d) a külön jogszabályban meghatározott egyes állatfajok felhasználása iránti kérelmeket, amennyiben azok nem regisztrált tenyészetből vagy beszállítótól származnak.

(2) Az Etikai Tanács üléseit a szükséghez képest tartja oly módon, hogy az (1) bekezdésben megjelölt kérelmek kellő időben elbírálhatóak legyenek.

(3) Az Etikai Tanács működéséről évente beszámol a Tanácsadó Testületnek.

6. § (1) A Tanácsadó Testület és az Etikai Tanács működésének feltételeiről a miniszter gondoskodik.

(2) Az Etikai Tanács különösen indokolt esetben külső szakértőt vehet igénybe.

(3) Az Etikai Tanács tagjait, valamint a külső szakértőket a tudomásukra jutott kutatási, tudományos, illetve gyártási titoknak minősülő adatok tekintetében titoktartási kötelezettség terheli.

7. § Ez a rendelet 1999. április 1. napján lép hatályba.

1

A rendeletet az 59/2013. (VII. 15.) VM rendelet 8. § c) pontja hatályon kívül helyezte 2013. július 18. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére