• Tartalom

110/1999. (VII. 7.) Korm. rendelet

110/1999. (VII. 7.) Korm. rendelet

a Szabad Magyarországért Emléklap alapításáról és adományozásáról, valamint a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék bevezetéséről szóló 173/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

2018.06.12.

A Kormány a Magyar Köztársaság kitüntetéseiről szóló 1991. évi XXXI. törvény 6/B. §-ában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § A Kormány az 1945 és 1956 között a haza szabadságának és függetlenségének védelmében szerzett érdemek elismerésére, az ártatlan áldozatokról való méltó megemlékezés céljából Szabad Magyarországért Emléklapot (a továbbiakban: Emléklap) alapít és adományoz.

2. § (1) Emléklap, illetve posztumusz Emléklap adományozható azoknak a magyar állampolgároknak, illetve a volt magyar állampolgároknak, akik 1945. január 1-je és 1956. október 23-a között a független és demokratikus Magyarország megvalósításáért tevékenykedtek, és ennek következtében őket kivégezték, vagy háromévi vagy ezt meghaladó szabadságvesztésre ítélték.

(2) Az Emléklap azok részére adományozható,

a) akiknek a büntetőjogi felelősségét megállapító bírósági határozatát perújítás, törvényességi óvás vagy felülvizsgálati eljárás során a bíróság hatályon kívül helyezte, és a terheltet felmentette,

b) akiknek a büntetőjogi felelősségét megállapító bírósági határozatát az 1945 és 1963 közötti törvénysértő elítélések semmissé nyilvánításáról szóló 1990. évi XXVI. törvény alapján a bíróság semmissé nyilvánította, továbbá

c) akiknek ítéletét az illetékes szovjet bírói szervek határozattal semmissé nyilvánították.

(3) Nem adományozható az Emléklap azok részére, akik a Magyar Kommunista Párt vagy a Magyar Dolgozók Pártja belső harcai során szenvedtek jogsérelmet.

3. § (1) Az Emléklap adományozására a Szabadságharcosokért Alapítvány tagszervezetei tesznek javaslatot, az adományozásnak a tagsági viszony nem feltétele.

(2)1

(3) A javaslatnak tartalmaznia kell az ajánlott személy nevét, születési helyét és idejét, lakóhelyét, állampolgárságát, anyja nevét, a tevékenységére vonatkozó adatokat és a javaslattevő véleményét. A javaslathoz mellékelni kell a felmentésről, illetve a semmissé nyilvánításról szóló jogerős bírói határozatot. Nem tehető javaslat olyan személyre, aki személyes adatai kezeléséhez nem járult hozzá.

4. § Az Emléklapot a miniszterelnök vagy az általa megbízott személy adja át.

5. §2 Az Emléklap adományozásával kapcsolatos teendőket a nemzetpolitikáért felelős miniszter látja el, az ezekkel összefüggő kiadások fedezetét a nemzetpolitikáért felelős miniszter tevékenységét segítő minisztérium költségvetési fejezetében kell biztosítani.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.

7. §3

8. § (1) Az Emléklap alapján járó pótlék összegének megállapításánál a jogosult 1999. december hónapban folyósított nyugellátása, illetve rendszeres szociális ellátása az irányadó.

(2) Az Emléklap alapján járó pótlékot 2000. január 1-jétől kezdődően kell folyósítani.

1

A 3. § (2) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 1228. pontja hatályon kívül helyezte.

3

A 7. §-t a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 1228. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére