• Tartalom

162/1999. (XI. 19.) Korm. rendelet

a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalról1

2015.01.01.

A Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 91/A. §-ának (3) bekezdése alapján a következőket rendeli el:

1. §2

2. §3 A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) az idegenrendészetért és menekültügyért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) irányítása alá tartozó, központi hivatalként működő központi költségvetési szerv.

3. § A Hivatal jogelődje a Menekültügyi és Migrációs Hivatal.

4. §4 (1)5

(2)6

(3)7 A miniszter a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 4. § (3) és (3a) bekezdése szerinti honosítási eljárással és az 5. §-a szerinti visszahonosítási eljárással, a magyar állampolgárság kérelemre történő igazolásával összefüggésben a Hivatal felett gyakorolt, a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 2. § (1) bekezdés c) és e)–h) pontjában meghatározott hatáskörét a miniszterelnök általános helyettesével együttműködve látja el.

(4)8 A miniszterelnök általános helyettese a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 4. § (7) bekezdése szerinti honosítási eljárással összefüggésben gyakorolja a Hivatal felett a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 2. § (1) bekezdés c), e) és f)–h) pontjában meghatározott hatásköröket.

4/A. §9 (1)10 A Hivatalt főigazgató vezeti.

(2) Főigazgatói megbízást az a köztisztviselő kaphat, aki állam- és jogtudományi egyetemi végzettséggel, valamint jogi vagy közigazgatási szakvizsgával rendelkezik.

5. §11 (1) A Hivatal ellátja a jogszabályokban hatáskörébe utalt állampolgársági, idegenrendészeti és menekültügyi feladatokat.

(1a)12 A Kormány központi anyakönyvi szervként a Hivatalt jelöli ki.

(2)13

(3)14 A Hivatal központi szervből és a Hivatal területi szerveként a mellékletben meghatározott illetékességi területen működő igazgatóságokból áll.

(4)15 A Hivatal a befogadó állomás és a menekültügyi őrzött befogadó központ középirányító szerveként

a) jóváhagyja a befogadó állomás és a menekültügyi őrzött befogadó központ szervezeti és működési szabályzatát,

b) gyakorolja a befogadó állomás és a menekültügyi őrzött befogadó központ vezetője tekintetében a kinevezés, felmentés, megbízás vagy megbízás visszavonásának jogát és az egyéb munkáltatói jogköröket,

c) gyakorolja a befogadó állomás és a menekültügyi őrzött befogadó központ gazdasági vezetője tekintetében a kinevezés, felmentés, megbízás vagy megbízás visszavonásának jogkörét,

d) jogszabályban meghatározott esetekben gyakorolja a befogadó állomás és a menekültügyi őrzött befogadó központ döntéseinek előzetes egyetértése vagy utólagos jóváhagyása jogkörét,

e) egyedi utasítást adhat feladat elvégzésére vagy mulasztás pótlására,

f) a befogadó állomást és a menekültügyi őrzött befogadó központot jelentéstételre vagy beszámolóra kötelezheti,

g) kezeli a befogadó állomás és a menekültügyi őrzött befogadó központ kezelésében lévő közérdekű adatokat és közérdekből nyilvános adatokat, valamint a b)–f) pont szerinti irányítási jogkörök gyakorlásához szükséges, törvényben meghatározott személyes adatokat.

5/A. §16

6. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(2)17

(3)18

Melléklet a 162/1999. (XI. 19.) Korm. rendelethez19

A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal területi szervei20
A Belügyminisztérium Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal területi szervei

Területi szervek megnevezése és székhelye

Illetékességi terület

1. Budapesti és Pest Megyei Regionális Igazgatóság
Székhely: Budapest

Budapest Főváros, Pest megye

2. Észak-Alföldi Regionális Igazgatóság
Székhely: Debrecen

Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Jász-Nagykun-
Szolnok megye

3. Dél-Alföldi Regionális Igazgatóság
Székhely: Szeged

Csongrád, Bács-Kiskun, Békés megye

4. Észak-Magyarországi Regionális Igazgatóság
Székhely: Miskolc

Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Nógrád megye

5. Dél-Dunántúli Regionális Igazgatóság
Székhely: Pécs

Baranya, Somogy, Tolna megye

6. Közép-Dunántúli Regionális Igazgatóság
Székhely: Székesfehérvár

Fejér, Veszprém, Komárom-Esztergom megye

7. Nyugat-Dunántúli Regionális Igazgatóság
Székhely: Győr

Győr-Moson-Sopron, Vas, Zala megye

1

A rendelet címe a 303/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 25. § (2) bekezdésének e) pontjával megállapított szöveg. A rendeletet a 361/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 6. §-a hatályon kívül helyezte 2017. január 1. napjával.

3

A 2. § a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 204. §-ával megállapított szöveg.

4

A 4. § a 173/2001. (IX. 26.) Korm. rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

5

A 4. § (1) bekezdését a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 207. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

6

A 4. § (2) bekezdését a 167/2014. (VII. 17.) Korm. rendelet 4. §-a hatályon kívül helyezte.

7

A 4. § (3) bekezdését a 267/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet 43. § (1) bekezdése iktatta be, szövege a 167/2014. (VII. 17.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított, a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 206. §-a szerint módosított szöveg.

8

A 4. § (4) bekezdését a 151/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése iktatta be.

10

A 4/A. § (1) bekezdése a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 207. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

11

Az 5. § a 278/2004. (X. 12. ) Korm. rendelet 18. §-ával megállapított szöveg.

12

Az 5. § (1a) bekezdését a 167/2014. (VII. 17.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be.

13

Az 5. § új (2) bekezdését a 115/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 12. §-a iktatta be, egyidejűleg az eredeti (2)–(3) bekezdésének számozását (3)–(4) bekezdésre változtatta. Az 5. § (2) bekezdését a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 207. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

14

Az 5. § eredeti (2) bekezdésének számozását (3) bekezdésre változtatta a 115/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 12. §-a. Az 5. § (3) bekezdése a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 205. §-ával megállapított szöveg.

15

Az 5. § eredeti (3) bekezdésének számozását (4) bekezdésre változtatta a 115/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 12. §-a. Az 5. § (4) bekezdését a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 207. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte, újonnan a 352/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

17

A 6. § (2) bekezdését a 303/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 25. § (3) bekezdésének b) pontja hatályon kívül helyezte.

18

A 6. § (3) bekezdését a 167/2014. (VII. 17.) Korm. rendelet 4. §-a hatályon kívül helyezte.

19

A mellékletet a 173/2001. (IX. 26.) Korm. rendelet melléklete iktatta a szövegbe.

20

A melléklet címe a 303/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 25. § (3) bekezdésének b) pontja szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére