• Tartalom

17/1999. (XI. 18.) IM rendelet

17/1999. (XI. 18.) IM rendelet

a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának szabályairól a büntetés-végrehajtási szervezetnél1

2009.12.31.

A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény 8. §-ának (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságára, a büntetés-végrehajtási intézetekre (a továbbiakban: bv. intézet) és intézményekre, valamint a fogvatartottak kötelező foglalkoztatására létrehozott gazdálkodó szervekre (a továbbiakban együtt: bv. szervek), valamint a bv. szervek személyi állományára és a fogvatartottakra.

A dohánytermékek fogyasztásának szabályai

2. § A bv. szerv vezetője köteles kijelölni a bv. szervnél a személyi állomány és a fogvatartottak részére elkülönítetten egy vagy több dohányzóhelyet.

3. § Amennyiben a dohányzás számára külön helyiség nem jelölhető ki, abban az esetben a dohányzás az erre kijelölt zárt légterű helyen csak akkor engedélyezhető, ha a megfelelő légcsere feltételei nyílászáró szerkezetekkel vagy más műszaki berendezések felszerelésével megoldhatók.

4. § A bv. intézetben – a fogvatartottak összetételére figyelemmel – dohányzó, illetve dohányfüst-mentes zárkát (lakóhelyiséget) kell kijelölni.

5. §2 A Büntetés-végrehajtás Központi Kórházában, az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetben, a Szegedi Fegyház és Börtön Krónikus Utókezelő Részlegén (a továbbiakban együtt: bv. egészségügyi intézet) és a bv. intézetek egészségügyi osztályain a dohányzást kizárólag a nem közvetlenül betegellátás célját szolgáló helyiségekben (orvosi, nővérszoba stb.) engedélyezheti a bv. szerv vezetője.

6. § Dohányzóhelyiségnek nem lehet kijelölni, különösen:

a) a tűz- és robbanásveszélyes helyiségeket,

b) a tároló- és raktárhelyiségeket,

c) a vizesblokkokat (fürdő, WC), az öltözőket,

d) a konyhai előkészítő, tároló-, főző-, mosogató-, tálaló- és étkezőhelyiségeket,

e) a mosodai munkatereket,

f) az egyházi, oktatási, kulturális célra szolgáló helyiségeket,

g) a közvetlen betegellátás céljára szolgáló helyiségeket (a szakellátást nyújtó rendelőket, diagnosztikus egységeket stb.),

h) a gyógyszertárakat, gyógyszerraktárakat.

7. § A dohányzóhely kijelölése a tűzvédelmi szabályok előírásai szerint történhet, amelyért a bv. szerv vezetője felel.

A dohányzást tiltó helyeken, a dohányzásra kijelölt helyeken, valamint a szállító járműveken jól láthatóan kell elhelyezni a tiltó, illetve engedélyező táblákat, jelzéseket.

8. § A fogvatartottak szállítása során (célszállítás, körszállítás, kísérés) a gépjárműben tilos a dohányzás mind a szolgálatot teljesítő állomány tagja, mind a fogvatartott részére. A dohányzási lehetőséget a műszaki, illetve egészségügyi pihenő során kell biztosítani.

A dohánytermékek forgalomba hozatalának szabályai

9. § Dohánytermék nem árusítható a bv. egészségügyi intézeteiben és a bv. intézetek egészségügyi osztályain.

Hatályba léptető rendelkezés

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

1

A rendeletet a 48/2013. (VIII. 21.) BM rendelet 9. § b) pontja hatályon kívül helyezte 2013. augusztus 29. napjával.

2

Az 5. § a 60/2009. (XI. 19.) IRM rendelet 4. § (4) bekezdése szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére