• Tartalom

1999. évi XLIV. törvény

1999. évi XLIV. törvény

a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény módosításáról1

2012.01.01.

1–65. §2

66. § (1) Ez a törvény – a (4) bekezdésben írt kivétellel – a kihirdetését követő 3. hónap 1. napján lép hatályba.

(2)–(3)3

(4)4 2000. január 1-jét követően a törvényszék elnöke gondoskodik a közjegyzői levéltárba kerülő okiratoknak, nyilvántartásoknak és bélyegzőknek a Magyar Országos Közjegyzői Kamara részére történő átadásáról.

(5)5

(6)6

67. § (1)7

(2)8 E törvény céljával és a Ktv. 16. §-ában foglaltakkal összhangban az igazságügyért felelős miniszter a Magyar Országos Közjegyzői Kamara és az Országos Bírósági Hivatal elnöke véleményének beszerzését követően, a közjegyzői szolgáltatások zavartalan és megfelelő színvonalú biztosítása érdekében évente köteles felülvizsgálni a közjegyzői állások számát és székhelyét.

1

A törvényt az Országgyűlés az 1999. május 4-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 1999. május 14. A törvényt a 2012: LXXVI. törvény 3. § (2) bekezdés 15. pontja hatályon kívül helyezte 2012. június 27. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező törvény 1. §-át.

2

Az 1–65. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 396. pontja hatályon kívül helyezte.

3

A 66. § (2)–(3) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 396. pontja hatályon kívül helyezte.

4

A 66. § (4) bekezdése a 2007: LXXXII. törvény 2. § 396. pontja, a 2011: CCI. törvény 178. § a) pontja szerint módosított szöveg.

5

A 66. § (5) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 396. pontja hatályon kívül helyezte.

6

A 66. § (6) bekezdését a 27/1999. (IX. 15.) AB határozat megsemmisítette 1999. szeptember 15. bnapjával.

7

A 67. § (1) bekezdését a 2006: CIX. törvény 173. § (1) bekezdésének u) pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére