• Tartalom

1999. évi LVI. törvény

a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény, a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, az igazságügyi alkalmazottak szolgálati viszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény, az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésről szóló 1994. évi LXXX. törvény, a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 1997. évi LXVII. törvény, valamint a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény módosításáról1

2012.01.01.

1–3. §2

4. §3

5. §4

6–8. §5

9. §6

10. §7

11–14. §8

15. §9

16. §10

17–21. §11

22. §12

23. §13

24—25. §14

26–32. §15

33. §16

34. §17

35. §18

36. § (1)19

(2)20

37. §21

Záró rendelkezések

38. § (1)22 E törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő hatvanadik napon lép hatályba.

(2) E törvény 13., illetve 23. §-a e törvény kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba, és az ebben foglalt rendelkezéseket csak e törvény hatálybalépését követően közölt munkáltatói intézkedések tekintetében lehet alkalmazni.

(3)23

(4) E törvény 14. §-ában foglalt rendelkezéseket csak e törvény hatálybalépését követően keletkezett munkáltatói igények tekintetében lehet alkalmazni.

(5) E törvény 10. §-ában, illetve 21. §-ában foglalt rendelkezéseket csak e törvény hatálybalépését követően közölt rendkívüli felmondás, illetve rendkívüli lemondás tekintetében lehet alkalmazni.

(6) Az e törvény 18. §-ában megállapított szabályokat az e törvény hatálybalépését követően kezdődő leltáridőszak tekintetében, de legkésőbb 2000. március 1-jétől kell alkalmazni.

(7) E törvény 31. §-ában foglalt rendelkezéseket csak a hatálybalépést követően keletkezett jogosultságok tekintetében kell alkalmazni.

1

A törvényt az Országgyűlés az 1999. június 1-jei ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 1999. június 18. A törvényt a 2012: LXXVI. törvény 5. § 1. pontja hatályon kívül helyezte 2012. június 27. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező törvény 1. §-át.

2

Az 1–3. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 403. pontja hatályon kívül helyezte.

3

A 4. §-t a 2003: XX. törvény 31. § (1) bekezdésének c) pontja hatályon kívül helyezte.

4

Az 5.§-t a 2000: XXXIII. törvény 23.§-ának (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

5

A 6–8. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 403. pontja hatályon kívül helyezte.

6

A 9. §-t a 2001: XVI. törvény 25. §-a (1) bekezdésének a) pontja helyezte hatályon kívül.

7

A 10.§-t a 2000: XXXIII. törvény 23.§-ának (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

8

A 11–14. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 403. pontja hatályon kívül helyezte.

9

A 15. §-t a 2001: XVI. törvény 25. §-a (1) bekezdésének a) pontja helyezte hatályon kívül.

10

A 16. §-t a 2001: XVI. törvény 25. §-a (1) bekezdésének a) pontja helyezte hatályon kívül.

11

A 17–21. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 403. pontja hatályon kívül helyezte.

12

A 22.§-t a 2000: XXXIII. törvény 23.§-ának (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

13

A 23. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 403. pontja hatályon kívül helyezte.

14

A 24-25.§-t a 2000: XXXIII. törvény 23.§-ának (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

15

A 26–32. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 403. pontja hatályon kívül helyezte.

16

A 33. §-t a 2001: XVI. törvény 25. §-a (1) bekezdésének a) pontja helyezte hatályon kívül.

17

A 34.§-t a 2000: XXXIII. törvény 23.§-ának (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

18

A 35. §-t a 2001: XVI. törvény 25. §-a (1) bekezdésének a) pontja helyezte hatályon kívül.

19

A 36. § (1) bekezdését a 2001: XVI. törvény 25. §-a (1) bekezdésének a) pontja helyezte hatályon kívül.

20

A 36.§ (2) bekezdését a 2000: XXXIII. törvény 23.§-ának (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

21

A 37. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 403. pontja hatályon kívül helyezte.

22

A 38. § (1) bekezdése a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 403. pontja szerint módosított szöveg.

23

A 38. § (3) bekezdését a 2011: CLXVII. törvény 104. § (1) bekezdés e) pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére