• Tartalom

57/1999. (IV. 7.) Korm. rendelet

57/1999. (IV. 7.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Kormánya közötti állategészségügyi egyezmény kihirdetéséről

1999.04.07.

(A diplomáciai jegyzékváltás 1999. március 29-én megtörtént.)

1. § A Kormány a Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Kormánya közötti, Budapesten, 1998. október 27-én aláírt állategészségügyi egyezményt e rendelettel kihirdeti.

2. § Az egyezmény magyar nyelvű szövege a következő:

,,
Állategészségügyi egyezmény
a Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Kormánya között
A Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Kormánya (a továbbiakban: Szerződő Felek) abból a célból, hogy az állategészségügy területén az együttműködést továbbfejlesszék, különös tekintettel az állatjárványok megelőzésére és leküzdésére, valamint azok széthurcolásának megakadályozására az állategészségügy terén egyezmény megkötését határozzák el, és az alábbiakban állapodnak meg:
1. Cikk
A Szerződő Felek a fertőző állatbetegségek ragályanyagának, valamint az egészségre ártalmas állati eredetű termékek országaik területére történő behurcolásának megakadályozása érdekében kötelezik magukat, hogy együttműködnek élő állatok, állati eredetű termékek, valamint ragályfogó tárgyak exportjánál, importjánál és tranzit szállításoknál.
2. Cikk
1. A Szerződő Felek illetékes szervezetei kötelezik magukat, hogy
– haladéktalanul értesítik egymást olyan állatbetegségek megállapításáról, amely a Nemzetközi Járványügyi Hivatal (O.I.E.) Kódexének ,,A'' listáján szerepel, illetve olyan állatbetegség megállapításáról, amelyet eddig a Magyar Köztársaság és Ukrajna területén még nem azonosítottak, vagy pedig már évek óta nem fordult elő,
– az értesítésnek tartalmaznia kell a megbetegedett állatok faját és számát, a betegség megállapításának helyét, a kór megállapítását és leküzdésének módját, a betegség kórokozójának forrását, a diagnózis és gyógykezelés módszerét, a megszüntetés és megelőzés céljából hozott intézkedéseket, a ragadós száj- és körömfájás esetén az izolált vírus típusát is,
– az értesítéseket megküldik mindaddig, amíg a betegséget teljesen fel nem számolták,
– a Szerződő Felek kívánságára értesítik egymást a Nemzetközi Járványügyi Hivatal (O.I.E.) Kódexének ,,B'' listáján szereplő fertőző betegségekről.
2. Ha a Magyar Köztársaság vagy Ukrajna területén a 2. Cikk 1. pontjában megjelölt valamely állatbetegséget megállapítják, kölcsönösen támogatják egymást a kóroktani kórjelzésben, és a Szerződő Felek kívánságára átadják egymásnak az izolált kórokozó tenyészetét.
3. A Szerződő Felek illetékes hatóságai rendszeresen megküldik egymásnak a Magyar Köztársaságban, illetve Ukrajnában bejelentési kötelezettség alá tartozó fertőző állatbetegségek helyzetére vonatkozó havi jelentéseket.
3. Cikk
A Szerződő Felek állatállományaik egészségvédelme érdekében a fertőző, parazitás és egyéb betegségek megelőzése céljából tájékoztatják egymást az állategészségügyi ismeretek gyakorlati alkalmazásáról.
4. Cikk
A Szerződő Felek az állategészségügyi együttműködés fejlesztése, valamint a tudományos kutatások hatékonyságának fokozása érdekében lehetővé teszik:
– az állategészségügyi tudományos és diagnosztikai intézmények közötti együttműködést,
– szakfolyóiratok és más, az állategészségüggyel kapcsolatos szakirodalom cseréjét,
– az állategészségügyi jogszabályok cseréjét, és a kölcsönös tájékoztatást az állategészségügyi szervezeti változásokról,
– a kölcsönös tájékoztatást szakmai rendezvényekről, és azokon mindkét Szerződő Fél szakembereinek részvételét.
5. Cikk
A jelen egyezmény rendelkezéseinek végrehajtásával kapcsolatos vitás kérdéseket tárgyalásokkal oldják meg.
6. Cikk
A Szerződő Felek a jelen egyezményt ötéves időtartamra kötik, és annak érvényessége automatikusan meghosszabbodik további öt-öt évvel, amennyiben a Szerződő Felek valamelyike, legkésőbb hat hónappal az egyezmény lejárta előtt azt diplomáciai úton fel nem mondja.
7. Cikk
A Szerződő Felek egyetértése alapján az egyezményben változások és kiegészítések eszközölhetők jegyzőkönyv formájában, amelyek az egyezmény szerves, elválaszthatatlan részét képezik.
8. Cikk
Ezt az egyezményt a Szerződő Felek országai belső jogszabályainak megfelelően jóvá kell hagyni, és az a jóváhagyásról szóló jegyzékváltás napján lép hatályba.
9. Cikk
Készült Budapesten, 1998. október 27-én, két eredeti példányban, magyar, ukrán és orosz nyelven; mindegyik példány egyaránt hiteles. Eltérő értelmezés esetén az orosz nyelvű példány az irányadó.
A Magyar Köztársaság
Kormánya részéről

földművelésügyi

és vidékfejlesztési minisztériumi
politikai államtitkár
Az Ukrán Kormány
részéről

miniszter''

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 1999. március 29. napjától kell alkalmazni.

(2) A rendelet végrehajtásáról a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter gondoskodik.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére