• Tartalom

1999. évi LVIII. törvény

1999. évi LVIII. törvény

a Magyar Köztársaságnak az Észak-atlanti Szerződéshez történő csatlakozásáról és a Szerződés szövegének kihirdetéséről szóló 1999. évi I. törvény módosításáról1

1999.06.21.

1. § Az Országgyűlés a Magyar Köztársaságnak, a Cseh Köztársaságnak és a Lengyel Köztársaságnak az Észak-atlanti Szerződéshez történő csatlakozásáról szóló, Brüsszelben, 1997. december 16-án létrehozott jegyzőkönyveket e törvénnyel kihirdeti.

2. § E törvény

hatálybalépésével a Magyar Köztársaságnak az Észak-atlanti Szerződéshez történő csatlakozásáról és a Szerződés szövegének kihirdetéséről szóló 1999. évi I. törvény 2. §-ának szövege kiegészül az 1. §-ban meghatározott jegyzőkönyvek alábbi angol nyelvű szövegével és azok hivatalos magyar nyelvű fordításával:

,,
Protocol
to the North Atlantic Treaty
on the accession of the Republic of Hungary

The Parties to the North Atlantic Treaty, signed at Washington on April 4, 1949,
being satisfied that the security of the North Atlantic area will be enhanced by the accession of the Republic of Hungary to that Treaty,
agree as follows:

Article I

Upon the entry into force of this Protocol, the Secretary General of the North Atlantic Treaty Organization, shall on behalf of all the Parties, communicate to the Government of the Republic of Hungary an invitation to accede to the North Atlantic Treaty. In accordance with Article 10 of the Treaty, the Republic of Hungary shall become a Party on the date when it deposits its instrument of accession with the Government of the United States of America.

Article II

The present Protocol shall enter into force when each of the Parties to the North Atlantic Treaty has notified the Government of the United States of America of its acceptance thereof. The Government of the United States of America shall inform all the Parties to the North Atlantic Treaty of the date of the receipt of each such notification and of the date of the entry into force of the present Protocol.

Article III

The present Protocol, of which the English and French texts are equally authentic, shall be deposited in the Archives of the Government of the United States of America. Duly certified copies thereof shall be transmitted by that Government to the Governments of all the Parties to the North Atlantic Treaty.

In witness whereof, the undersigned plenipotentiaries have signed the present Protocol.

Signed at Brussels on the 16th day of December 1997.''

,,
Jegyzőkönyv
a Magyar Köztársaságnak az Észak-atlanti Szerződéshez történő csatlakozásáról

Az 1949. április 4-én, Washingtonban aláírt Észak-atlanti Szerződés részes Felei,
meggyőződve arról, hogy az észak-atlanti térség biztonságát növeli a Magyar Köztársaság csatlakozása jelen Egyezményhez,
megállapodnak a következőkben:

I. Cikk

Jelen Jegyzőkönyv hatálybalépésével egyidejűleg, az Észak-atlanti Szerződés Szervezetének főtitkára, minden részes Felet képviselve, az Észak-atlanti Szerződéshez történő csatlakozásra szóló meghívást juttat el a Magyar Köztársaság Kormányának. A Szerződés 10. Cikkének megfelelően, a Magyar Köztársaság azon a napon válik részes Féllé, amikor a csatlakozási okiratát letétbe helyezi az Amerikai Egyesült Államok Kormányánál.

II. Cikk

Jelen Jegyzőkönyv akkor lép hatályba, amikor az Észak-atlanti Szerződés részes Feleinek mindegyike, annak elfogadásáról értesítette az Amerikai Egyesült Államok Kormányát. Az Amerikai Egyesült Államok Kormánya az Észak-atlanti Szerződés részes Feleinek mindegyikét tájékoztatja minden egyes értesítés beérkezéséről és a jelen Jegyzőkönyv hatálybalépésének napjáról.

III. Cikk

Jelen Jegyzőkönyvet, melynek angol és francia nyelvű szövege egyaránt hiteles, az Amerikai Egyesült Államok Kormányának levéltárában kell elhelyezni. E Kormány az Észak-atlanti Szerződésben részes minden Fél Kormányának megfelelően hitelesített másolatot juttat el.

Fentiek tanúbizonyságául, az alulírott Megbízottak jelen Jegyzőkönyvet aláírásukkal látták el.

Aláírásra került Brüsszelben, 1997. december 16-án.''

,,
Protocol
to the North Atlantic Treaty
on the accession of the Czech Republic

The Parties to the North Atlantic Treaty, signed at Washington on April 4, 1949,
being satisfied that the security of the North Atlantic area will be enhanced by the accession of the Czech Republic to that Treaty,
agree as follows:

Article I

Upon the entry into force of this Protocol, the Secretary General of the North Atlantic Treaty Organization, shall on behalf of all the Parties, communicate to the Government of the Czech Republic an invitation to accede to the North Atlantic Treaty. In accordance with Article 10 of the Treaty, the Czech Republic shall become a Party on the date when it deposits its instrument of accession with the Government of the United States of America.

Article II

The present Protocol shall enter into force when each of the Parties to the North Atlantic Treaty has notified the Government of the United States of America of its acceptance thereof. The Government of the United States of America shall inform all the Parties to the North Atlantic Treaty of the date of the receipt of each such notification and of the date of the entry into force of the present Protocol.

Article III

The present Protocol, of which the English and French texts are equally authentic, shall be deposited in the Archives of the Government of the United States of America. Duly certified copies thereof shall be transmitted by that Government to the Governments of all the Parties to the North Atlantic Treaty.

In witness whereof, the undersigned plenipotentiaries have signed the present Protocol.

Signed at Brussels on the 16th day of December 1997.''

,,
Jegyzőkönyv
a Cseh Köztársaságnak az Észak-atlanti Szerződéshez történő csatlakozásáról

Az 1949. április 4-én, Washingtonban aláírt Észak-atlanti Szerződés részes Felei,
meggyőződve arról, hogy az észak-atlanti térség biztonságát növeli a Cseh Köztársaság csatlakozása jelen Egyezményhez,
megállapodnak a következőkben:

I. Cikk

Jelen Jegyzőkönyv hatálybalépésével egyidejűleg, az Észak-atlanti Szerződés Szervezetének főtitkára, minden részes Felet képviselve, az Észak-atlanti Szerződéshez történő csatlakozásra szóló meghívást juttat el a Cseh Köztársaság Kormányának. A Szerződés 10. Cikkének megfelelően, a Cseh Köztársaság azon a napon válik részes Féllé, amikor a csatlakozási okiratát letétbe helyezi az Amerikai Egyesült Államok Kormányánál.

II. Cikk

Jelen Jegyzőkönyv akkor lép hatályba, amikor az Észak-atlanti Szerződés részes Feleinek mindegyike, annak elfogadásáról értesítette az Amerikai Egyesült Államok Kormányát. Az Amerikai Egyesült Államok Kormánya az Észak-atlanti Szerződés részes Feleinek mindegyikét tájékoztatja minden egyes értesítés beérkezéséről és a jelen Jegyzőkönyv hatálybalépésének napjáról.

III. Cikk

Jelen Jegyzőkönyvet, melynek angol és francia nyelvű szövege egyaránt hiteles, az Amerikai Egyesült Államok Kormányának levéltárában kell elhelyezni. E Kormány az Észak-atlanti Szerződésben részes minden Fél Kormányának megfelelően hitelesített másolatot juttat el.

Fentiek tanúbizonyságául, az alulírott Megbízottak jelen Jegyzőkönyvet aláírásukkal látták el.

Aláírásra került Brüsszelben, 1997. december 16-án.''

,,
Protocol
to the North Atlantic Treaty
on the accession of the Republic of Poland

The Parties to the North Atlantic Treaty, signed at Washington on April 4, 1949,
being satisfied that the security of the North Atlantic area will be enhanced by the accession of the Republic of Poland to that Treaty,
agree as follows:

Article I

Upon the entry into force of this Protocol, the Secretary General of the North Atlantic Treaty Organization, shall on behalf of all the Parties, communicate to the Government of the Republic of Poland an invitation to accede to the North Atlantic Treaty. In accordance with Article 10 of the Treaty, the Republic of Poland shall become a Party on the date when it deposits its instrument of accession with the Government of the United States of America.

Article II

The present Protocol shall enter into force when each of the Parties to the North Atlantic Treaty has notified the Government of the United States of America of its acceptance thereof. The Government of the United States of America shall inform all the Parties to the North Atlantic Treaty of the date of the receipt of each such notification and of the date of the entry into force of the present Protocol.

Article III

The present Protocol, of which the English and French texts are equally authentic, shall be deposited in the Archives of the Government of the United States of America. Duly certified copies thereof shall be transmitted by that Government to the Governments of all the Parties to the North Atlantic Treaty.

In witness whereof, the undersigned plenipotentiaries have signed the present Protocol.

Signed at Brussels on the 16th day of December 1997.''

,,
Jegyzőkönyv
a Lengyel Köztársaságnak az Észak-atlanti Szerződéshez történő csatlakozásáról

Az 1949. április 4-én, Washingtonban aláírt Észak-atlanti Szerződés részes Felei,
meggyőződve arról, hogy az észak-atlanti térség biztonságát növeli a Lengyel Köztársaság csatlakozása jelen Egyezményhez,
megállapodnak a következőkben:

I. Cikk

Jelen Jegyzőkönyv hatálybalépésével egyidejűleg, az Észak-atlanti Szerződés Szervezetének főtitkára, minden részes Felet képviselve, az Észak-atlanti Szerződéshez történő csatlakozásra szóló meghívást juttat el a Lengyel Köztársaság Kormányának. A Szerződés 10. Cikkének megfelelően, a Lengyel Köztársaság azon a napon válik részes Féllé, amikor a csatlakozási okiratát letétbe helyezi az Amerikai Egyesült Államok Kormányánál.

II. Cikk

Jelen Jegyzőkönyv akkor lép hatályba, amikor az Észak-atlanti Szerződés részes Feleinek mindegyike, annak elfogadásáról értesítette az Amerikai Egyesült Államok Kormányát. Az Amerikai Egyesült Államok Kormánya az Észak-atlanti Szerződés részes Feleinek mindegyikét tájékoztatja minden egyes értesítés beérkezéséről és a jelen Jegyzőkönyv hatálybalépésének napjáról.

III. Cikk

Jelen Jegyzőkönyvet, melynek angol és francia nyelvű szövege egyaránt hiteles, az Amerikai Egyesült Államok Kormányának levéltárában kell elhelyezni. E Kormány az Észak-atlanti Szerződésben részes minden Fél Kormányának megfelelően hitelesített másolatot juttat el.

Fentiek tanúbizonyságául, az alulírott Megbízottak jelen Jegyzőkönyvet aláírásukkal látták el.

Aláírásra került Brüsszelben, 1997. december 16-án.''

3. § Ez a törvény a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 1999. március 12-től kell alkalmazni.

1

A törvényt az Országgyűlés az 1999. június 15-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja 1999. június 21.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére