• Tartalom

2/2000. (II. 23.) TNM rendelet

az elismerések adományozásának rendjéről szóló 1/1998. (I. 23.) TNM rendelet módosításáról1

2008.05.16.

A Magyar Köztársaság kitüntetéseiről szóló 1991. évi XXXI. törvény 7. §-ának (1)–(2) bekezdésében és a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 342. §-a (2) bekezdésének j) pontjában kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezéseire, az elismerések adományozásának rendjéről szóló 1/1998. (I. 23.) TNM rendeletet (a továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítom:

1–4. §2

5. §3

6. § (1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Ezzel egyidejűleg hatályát veszti az elismerések adományozásának rendjéről szóló 3/1991. (X. 8.) TNM rendelet módosításáról szóló 1/1995. (X. 11.) és a 2/1996. (VIII. 9.) TNM rendelet.

(2) Ahol az R. ,,Nemzetbiztonságért Érdemérmet'' említ, azon a továbbiakban a ,,Nemzet Biztonságáért Díjat'', ahol pedig ,,Nemzetbiztonságért Emlékplakettet'' említ, azon a továbbiakban a ,,Nemzet Biztonságáért Érmet'' kell érteni.

Melléklet a 2/2000. (II. 23.) TNM rendelethez4

1

A rendeletet a 44/2017. (XII. 29.) BM rendelet 6. §-a hatályon kívül helyezte 2018. január 1. napjával.

2

Az 1–4. §-t a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 47. §-ának 25. pontja hatályon kívül helyezte.

3

Az 5. §-t a 2/2003. (II. 28.) MeHVM rendelet 2. §-a hatályon kívül helyezte.

4

A mellékletet a 2/2003. (II. 28.) MeHVM rendelet 2. §-a hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére