• Tartalom

247/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet

247/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet

a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások emeléséről és a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék bevezetéséről szóló 173/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet módosításáról1

2008.05.16.

I.

A nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások emelése

1. § (1) 2001. január 1-jétől a 2001. január 1-je előtti időponttól megállapított és a nyugdíjfolyósító szervek által folyósított nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások havi összege a (2)–(4) bekezdésekben foglaltak szerint emelkedik.

(2) 10,3 százalékkal kell emelni

a) az átmeneti járadék összegét;

b) a havi 54 930 forintot el nem érő egészségkárosodási járadék összegét azzal, hogy az egészségkárosodási járadék havi összege az emeléssel együttesen sem haladhatja meg a havi 54 930 forintot.

(3) A vakok havi 8000 forintot el nem érő összegű személyi járadékát havi 8000 forintra kell emelni.

(4) A nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások közül

a) a rokkantsági járadék összegét havi 4400 forinttal,

b) a rendszeres szociális járadék összegét a 2001. december 31-ig az 59. életévüket betöltő nők, illetve a 62. életévüket betöltő férfiak esetében havi 1550 forinttal, egyéb esetekben havi 1350 forinttal,

c) a központi szociális segély összegét havi 1550 forinttal

kell emelni.

2. § 2001. január 1-jétől a házastársi pótlék és a házastársi pótlékhoz járó kiegészítés havi együttes összege 10 700 forint, a házastárs után járó jövedelempótlék havi összege 7400 forint.

3. § Az egyes személyes szabadságot korlátozó intézkedésekkel, valamint a semmissé nyilvánított elítéléssel összefüggésben járó emelés összegét, továbbá az egyes nyugdíjak felülvizsgálatáról, illetőleg egyes nyugdíjkiegészítések megszüntetéséről szóló 1991. évi XII. törvény alapján megszüntetett nyugdíjkiegészítés helyébe lépett pótlék összegét 2001. január 1-jétől önállóan 10,3 százalékkal kell növelni.

4. § A 2000. december 31-ét követő időponttól megállapításra kerülő

a) rokkantsági járadék összege havi 17 700 forint;

b) rendszeres szociális járadék összege havi 14 250 forint.

5. § Azt a személyt, aki több nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátásban részesül, az e rendeletben meghatározott emelések ellátásonként külön-külön is megilletik.

6. § (1) Az 1. § (2)–(4) bekezdése szerint megemelt nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások fedezetét és a végrehajtás költségeit a központi költségvetés a Nyugdíjbiztosítási Alapnak megtéríti.

(2) Az összegek átutalásának, illetőleg elszámolásának módjáról és időpontjáról a Pénzügyminisztérium, az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság és a Szociális és Családügyi Minisztérium megállapodást köt.

2 II.

7. §

III.

8. § (1)3 Ez a rendelet 2001. január 1-jén lép hatályba.

(2)–(4)4

(5) E rendelet hatálybalépése előtt megállapított nemzeti helytállásért elnevezésű pótlékot a (3) bekezdés szerint módosított összeghatárok alapulvételével meg kell emelni. Az emelést a nyugellátások, valamint a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások 2001. január 1-jétől megemelt összegeinek figyelembevételével kell végrehajtani.

1

A rendeletet a 222/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. § 26. pontja hatályon kívül helyezte 2014. szeptember 5. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező rendelet 1. §-át.

2

A II. fejezetet (7. §-t) a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 1110. pontja hatályon kívül helyezte.

3

A 8. § (1) bekezdés második mondatát a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 1110. pontja hatályon kívül helyezte.

4

A 8. § (2)–(4) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 1110. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére