• Tartalom

1/2001. (I. 10.) TNM rendelet

a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító tárca nélküli miniszter irányítása alá tartozó szervek katasztrófák elleni védekezésének irányításáról és feladatairól

2018.01.01.

A katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 1999. évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: Kat.) 53. §-ának c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a Kat. végrehajtását szabályozó 179/1999. (XII. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) előírásaira, a következőket rendelem el:

Általános rendelkezések

1. § (1)1 A rendelet hatálya az Információs Hivatalra (a továbbiakban: szolgálatok), a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító tárca nélküli miniszter hivatalára (a továbbiakban: TNM Hivatal) és a Nemzeti Biztonsági Felügyeletre, valamint ezen szerveknél hivatásos szolgálati viszonyban, közalkalmazotti, illetve köztisztviselői jogviszonyban állókra (a továbbiakban: munkavállalók) terjed ki.

(2)2

2. § (1) A munkavállaló jogosult arra, hogy

a) megismerje a környezetében lévő katasztrófaveszélyt;

b) elsajátítsa a védekezés szabályait és módjait.

(2) A munkavállaló joga és kötelessége közreműködni a katasztrófavédelemben.

3. § A szolgálatok területi érintettség esetén a Kat. 2. § (1) bekezdése alapján bevonásra kerülnek, illetve közreműködnek a védekezésben, valamint a következmények felszámolásában.

A védekezés tárcaszintű feladatai

4. §3

A szolgálatok védekezési feladatai

5. § A szolgálat főigazgatója irányítja és ellenőrzi a védekezésre való felkészülés és a védekezési időszak feladatainak teljesítését. Ennek érdekében:

a) végrehajtja az állami szervek vezetői részére az R. 12. §-ának (3) és (4) bekezdéseiben meghatározott feladatokat;

b) gondoskodik a felkészülés során a katasztrófavédelem megyei, fővárosi szervezeteivel, illetve a szerv működési helye szerint illetékes polgármesterrel történő megfelelő együttműködésről;

c) gondoskodik a Kat. 17. § d) pontjában és 20. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott esetekben a megyei, fővárosi védelmi bizottság elnökének, illetve a polgármesternek az élet és az anyagi javak védelme érdekében kiadott intézkedései végrehajtásáról;

d) teljesíti a Kat. 21. §-ában meghatározott adatszolgáltatási kötelezettségét.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

1

Az 1. § (1) bekezdése a 44/2017. (XII. 29.) BM rendelet 8. § a) és b) pontja szerint módosított szöveg. [Az 1. § (1) bekezdésének a 44/2017. (XII. 29.) BM rendelet 8. § c) pontjával elrendelt módosítása, amely szerint hatályát veszti az „a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító tárca nélkül miniszter hivatalára (a továbbiakban: TNM Hivatal) és a Nemzeti Biztonsági Felügyeletre” szövegrész, nem vezethető át.]

2

Az 1. § (2) bekezdését a 44/2017. (XII. 29.) BM rendelet 8. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

3

A 4. §-t a 44/2017. (XII. 29.) BM rendelet 8. § e) pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére