• Tartalom

2001. évi CXV. törvény

2001. évi CXV. törvény

a területszervezési eljárásról szóló 1999. évi XLI. törvény módosításáról1

2007.07.01.

1–4. §2

5. § E törvény hatálybalépésével egyidejűleg a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 46. § (1) bekezdése a következő új a) ponttal egészül ki és egyidejűleg a jelenlegi a) pont és a további pontok jelölése értelemszerűen megváltozik:

(A képviselő-testület helyi népszavazást köteles kiírni a következő kérdésekben:)

,,a) a településnek a területével határos másik megyéhez történő átcsatolására irányuló kezdeményezése,''

6. § E törvény a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2001. december 18-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2001. december 24. A törvényt a 2012: LXXVI. törvény 2. § (1) bekezdés 8. pontja hatályon kívül helyezte 2012. június 27. napjával, alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező törvény 1. §-át.

2

Az 1–4. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 536. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére