• Tartalom

2001. évi XIV. törvény

az Állami Számvevőszékről szóló 1989. évi XXXVIII. törvény módosításáról1

2001.05.19.

1. § Az Állami Számvevőszékről szóló, módosított 1989. évi XXXVIII. törvény 17. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

,,(7) Az Állami Számvevőszék a NATO, az Európai Unió, illetve olyan nemzetközi szervezet felkérésére, amelynek a magyar állam tagja, továbbá az Országgyűlés vagy a Kormány által vállalt nemzetközi szerződésből eredő kötelezettség teljesítésére – díjazás ellenében is – ellenőrzést folytathat, ügykörébe tartozó szakértői tevékenységet végezhet belföldön és külföldön. Az Állami Számvevőszék éves ellenőrzési programjának teljesítését e bekezdésben meghatározott tevékenysége nem veszélyeztetheti.''

2. § Ez a törvény a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2001. április 17-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2001. május 4. A törvényt a 2011: LXVI. törvény 38. § (1) bekezdés c) pontja hatályon kívül helyezte 2011. július 1. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére