• Tartalom

2001. évi XV. törvény

2001. évi XV. törvény

a cselekvőképességgel, gondnoksággal összefüggő egyes törvények módosításáról1

2007.07.01.
ELSŐ–MÁSODIK–HARMADIK RÉSZ2

NEGYEDIK RÉSZ

Hatályba léptető és átmeneti rendelkezések


5. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő hatodik hónap 1. napján lép hatályba.
(2)3
(3) Ahol jogszabály a cselekvőképességet korlátozó gondnokság alá helyezés tényéhez jogkövetkezményeket kapcsol, ezek a jogkövetkezmények csak akkor alkalmazhatóak, ha a bíróság általános jelleggel vagy az érintett ügycsoportok tekintetében a cselekvőképességet korlátozó gondnokság alá helyezett személy cselekvőképességét korlátozta.

6. § (1) A törvény 1. §-ának a Ptk. 14/B. §-át, 15/A–16. §-át, 19–21. §-át megállapító rendelkezéseit a törvény hatálybalépését megelőzően elrendelt gondnokság alá helyezések tekintetében is megfelelően alkalmazni kell, ha a jognyilatkozat megtétele vagy az intézkedés szükségessége a törvény hatálybalépése után következik be.
(2) A törvény 2. §-ának a Pp. új, XVIII. fejezetét megállapító szabályait a törvény hatálybalépését követően indított perekben kell alkalmazni.
(3)–(4)4
1

A törvényt az Országgyűlés a 2001. április 17-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2001. május 4. A törvényt a 2012: LXXVI. törvény 3. § (2) bekezdés 21. pontja hatályon kívül helyezte 2012. június 27. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező törvény 1. §-át.

2

Az Első–Második–Harmadik Részt (1–4. §) a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 481. pontja hatályon kívül helyezte.

3

Az 5. § (2) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 481. pontja hatályon kívül helyezte.

4

A 6. § (3)–(4) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 481. pontja hatályon kívül helyezte.

5

A 7–9. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 481. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére