• Tartalom

2001. évi XXIV. törvény

a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény módosításáról1

2007.07.01.

1–6. §2

7. §3

8–15. §4

16. §5

17–18. §6

19. § (1)7 Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2001. július 1-jén lép hatályba.

(2)–(4)8

(5) Az Országos Munkaügyi Kutató és Módszertani Központban foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonya az (1) bekezdésben meghatározott időpontban közszolgálati jogviszonnyá alakul át. Az átalakulás következtében a foglalkoztatottak illetménye nem csökkenhet. A Foglalkoztatási Hivatalnál foglalkoztatottaknak az Országos Munkaügyi Kutató és Módszertani Központban, közalkalmazotti jogviszonyban töltött idejét úgy kell tekinteni, mintha a Foglalkoztatási Hivatalnál töltötték volna el. A Foglalkoztatási Hivatal közszolgálati jogviszonyban álló munkavállalóinak új kinevezését e törvény hatálybalépésétől számított 30 napon belül kell elkészíteni és részükre átadni.

(6)–(7)9

1

A törvényt az Országgyűlés a 2001. május 29-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2001. június 6. A törvényt a 2012: LXXVI. törvény 6. § (2) bekezdés 47. pontja hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező törvény 1. §-át.

2

Az 1–6. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 488. pontja hatályon kívül helyezte.

3

A 7. §-t a 2005: LXXXIII. törvény 340. § (1) bekezdésének 15. pontja hatályon kívül helyezte.

4

A 8–15. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 488. pontja hatályon kívül helyezte.

5

A 16. §-t a 2005: LXXXIII. törvény 340. § (1) bekezdésének 15. pontja hatályon kívül helyezte.

6

A 17–18. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 488. pontja hatályon kívül helyezte.

7

A 19. § (1) bekezdésének második mondatát a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 488. pontja hatályon kívül helyezte.

8

A 19. § (2)–(4) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 488. pontja hatályon kívül helyezte.

9

A 19. § (6)–(7) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 488. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére