• Tartalom

6/2001. (IV. 13.) BM rendelet

,,A Köz Szolgálatáért érdemjel'', a ,,Szemere Bertalan érdemjel'', a ,,Szent György érdemjel'', a ,,Szent László érdemjel'', a ,,Szent Flórián érdemjel'' kitüntető cím alapításáról1

2012.01.01.

A Magyar Köztársaság kitüntetéseiről szóló 1991. évi XXXI. törvény 7. §-a (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a belügyminiszter által irányított szerveknél rendvédelmi és közigazgatási tevékenység végzése és támogatása során szerzett kiemelkedő érdemek elismerésére az alábbiakat rendelem el:

1. §2 A rendelet hatálya kiterjed:

a) a Belügyminisztériummal, a Belügyminisztérium hivatali szerveivel, a minisztérium hivatali tevékenységét segítő szervezeteivel, valamint a belügyminiszter irányítása alá tartozó önálló szervekkel foglalkoztatási jogviszonyban állók,

b) a fővárosi és megyei kormányhivatalokkal foglalkoztatási jogviszonyban álló kormánytisztviselők és a helyi önkormányzat képviselő-testületének hivatala, hatósági igazgatási társulása és a körjegyzőség köztisztviselői,

c) az a) és b) pont szerinti szervek munkáját támogató magyar és külföldi személyek

tevékenységének e rendeletben alapított érdemjel kitüntető címmel történő elismerésére.

2. § (1) A rendvédelem és a közigazgatás érdekében huzamos időn keresztül végzett kiemelkedő munka elismerésére

,,A Köz Szolgálatáért érdemjel''

kitüntető címet alapítok. Az érdemjel leírását és viselésének rendjét e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

(2) ,,A Köz Szolgálatáért érdemjel'' arany, ezüst és bronz fokozatban adományozható.

(3) Több fokozatot adományozni ugyanazon személynek csak a fokozatok emelkedő sorrendjének betartásával lehet. Ugyanazon fokozat egy személy részére csak egy alkalommal adományozható. Évente e kitüntető cím arany fokozatában 20, ezüst fokozatában 100, bronz fokozatában 200 fő részesíthető.

3. §3 A Belügyminisztérium feladatainak megvalósításában huzamos időn keresztül hatékonyan tevékenykedő, az 1. § a) és b) pontja szerinti szerveknél köztisztviselői és közalkalmazotti jogviszonyban állók elismerésére

,,Szemere Bertalan érdemjel''

kitüntető címet alapítok. Az érdemjel évente összesen 20 fő részére adományozható. Az érdemjel leírását és viselésének rendjét e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

4. § A rendőrség állományában munkájukat huzamos időn keresztül kiválóan végző, a közösség elé példaképül állítható hivatásos szolgálati, köztisztviselői, közalkalmazotti jogviszonyban állók elismerésére

,,Szent György érdemjel''

kitüntető címet alapítok. Az érdemjel évente összesen 30 fő részére adományozható. Az érdemjel leírását és viselésének rendjét e rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.

5. §4

6. §5 (1) A természeti és ipari katasztrófák elhárítása, valamint a mentés során tanúsított kimagasló helytállás, illetve az azt elősegítő tevékenység elismerésére

„Rendkívüli Helytállásért”

érdemjelet alapítok.

(2)6 A „Rendkívüli Helytállásért” érdemjel leírását és viselésének rendjét e rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.

(3)7 A „Rendkívüli Helytállásért” érdemjel arany, ezüst és bronz fokozatban adományozható.

(4) Több fokozatot adományozni ugyanazon személynek csak a fokozatok emelkedő sorrendjének betartásával lehet. Ugyanazon fokozat egy személy részére csak egy alkalommal adományozható. Évente e kitüntető cím arany fokozatában 100, ezüst fokozatában 150, bronz fokozatában 200 fő részesíthető.

6/A. §8

6/B. §9

7. § Az érdemjel kitüntető címek az egyes elismerések adományozására jogosultak köréről, az elismerésben részesítés feltételeiről és rendjéről szóló 21/1997. (III. 19.) BM rendelet 17. §-ában meghatározott alkalomkor, a Belügyminisztérium központi ünnepségein adományozhatók.

8. § (1)10 Valamennyi érdemjel kitüntető cím odaítéléséről az 1. § a) és b) pontja szerinti szervek vezetőinek javaslata alapján a belügyminiszter dönt.

(2)11 Valamennyi érdemjel kitüntető cím adományozásának feltétele az 1. § a) legalább 10 éves BM, közszolgálati foglalkoztatási jogviszony megléte, melytől a belügyminiszter kivételes esetekben eltérhet.

9. § (1) Az érdemjel kitüntető címet a belügyminiszter vagy személyes megbízottja ünnepélyes keretek között adja át.

(2) A kitüntetett az adományozás tényét igazoló okiratot kap, melyet az érdemjel kitüntető címmel együtt kell átadni.

(3) A belügyminiszter által e rendeletben alapított érdemjel kitüntető címekkel összefüggő kiadások fedezetét a Belügyminisztérium költségvetésében kell biztosítani.

10. § Ezen rendeletben alapított érdemjel kitüntető címeket a belügyminiszter visszavonhatja attól, aki magatartása miatt arra érdemtelenné válik. Az érdemtelenné válás tényét minden esetben a belügyminiszter állapítja meg.

11. § Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

12. §12 E rendelet 6/A. és 6/B. §-a, valamint a 6. és 7. számú melléklete 2011. december 31-én hatályát veszti.

1. számú melléklet a 6/2001. (IV. 13.) BM rendelethez


1.13 ,,A Köz Szolgálatáért'' érdemjel 42 X 42 mm átmérőjű, világoskékre zománcozott, élére állított, enyhén befelé ívelő szárú, négyszög alakú, melynek közepén Magyarország 18 mm nagyságú zománcozott címere helyezkedik el. A címert kifelé keskenyedő sugarak díszítik. A befelé ívelő szárakat babérkoszorú fonja körül. A kitüntetés anyaga tombak.
Az érdemjel felett a szalagtartó karikán 12 X 12 mm átmérőjű díszítés van, melyen a fokozatnak megfelelő színű babérkoszorún átlósan elhelyezett kard és toll található.
Az érdemjel a fokozatnak megfelelően aranyozott, ezüstözött, illetve patinázott bronz színű.
A hátlapon a széleket követve ,,Belügyminisztérium'', középen négy sorban ,,A Köz Szolgálatáért'' felirat van. A kitüntetés szalagon, a bal mellen viselendő.
Az érdemjel szalagja egyenruhán, a szalagtartó karikán elhelyezett díszítés polgári ruhán a kitüntetés kitűző változata.
2. Az érdemjel szalagja 40 mm széles zöld alapú selyemszalag, melynek közepén 12 mm széles fehér pólyán arányosan az arany fokozatnál három, az ezüst fokozatnál kettő, a bronz fokozatnál egy db 1 mm széles piros csík helyezkedik el.

2. számú melléklet a 6/2001. (IV. 13.) BM rendelethez


1.14 A ,,Szemere Bertalan érdemjel'' 42 X 42 mm átmérőjű, fehérre zománcozott, élére állított, enyhén befelé ívelő szárú, négyszög alakú, melynek közepén Magyarország 18 mm nagyságú zománcozott címere helyezkedik el. A címert kifelé keskenyedő sugarak díszítik. A befelé ívelő szárakat babérkoszorú fonja körül. A kitüntetés anyaga tombak.
Az érdemjel felett a szalagtartó karikán 12 X 12 mm átmérőjű díszítés van, melyen aranyozott babérkoszorún átlósan elhelyezett toll található.
A hátlapon a széleket követve ,,Belügyminisztérium'', középen három sorban ,,Szemere Bertalan érdemjel'' felirat van.
Az érdemjel szalagja egyenruhán, a szalagtartó karikán elhelyezett díszítés polgári ruhán a kitüntetés kitűző változata. A kitüntetés szalagon, a bal mellen viselendő.
2. Az érdemjel szalagja 40 mm széles fehér alapú selyemszalag, melynek szélén 8–8 mm szélességű piros-fehér-zöld farkasfog jellegű, ék alakú díszítés helyezkedik el. Előtte a belső felén 3–3 mm széles világoskék csík húzódik.

3. számú melléklet a 6/2001. (IV. 13.) BM rendelethez


1.15 A ,,Szent György érdemjel'' 42 X 42 mm átmérőjű, királykékre zománcozott, élére állított, enyhén befelé ívelő szárú, négyszög alakú, melynek közepén Magyarország 18 mm nagyságú zománcozott címere helyezkedik el. A címert kifelé keskenyedő sugarak díszítik. A kitüntetés anyaga tombak.
Az érdemjel felett a szalagtartó karikán 12 X 8 mm átmérőjű díszítés van, melyen babérkoszorún átlósan elhelyezett rendőr buzogány és kard található.
A hátlapon a széleket követve ,,Belügyminisztérium'', középen két sorban ,,Szent György érdemjel'' felirat van.
Az érdemjel szalagja egyenruhán, a szalagtartó karikán elhelyezett díszítés polgári ruhán a kitüntetés kitűző változata. A kitüntetés szalagon, a bal mellen viselendő.
2. Az érdemjel szalagja 40 mm széles világoskék selyemszalag, melynek szélén 4–4 mm zöld, közepén 2 mm szélességű piros csík helyezkedik el.
A színeket 1,5 mm széles fehér csíkok választják el egymástól.

4. számú melléklet a 6/2001. (IV. 13.) BM rendelethez16

5. számú melléklet a 6/2001. (IV. 13.) BM rendelethez17


1.18 A „Rendkívüli Helytállásért” érdemjel elülső lapján egy 40 mm-es átmérőjű kör alapon egy élére állított, enyhén befelé ívelő szárú, 40x40 mm-es négyszög alakú rátét, melynek közepén Magyarország 18 mm nagyságú – műgyanta színezéssel készülő – címere helyezkedik el. A címert kifelé keskenyedő sugarak díszítik. A kör alapon a csúcsok között „Belügyminisztérium” felirat. A hátoldalon „Rendkívüli Helytállásért” felirat látható babérkoszorú szárai között. A felső ívben a vésés szövege utal az elismert tevékenységre. A kitüntetés anyaga tombak.
Az érdemjel a fokozatnak megfelelően aranyozott, ezüstözött, valamint bronzírózott.
Az érdemjel eredeti formája ünnepi alkalmakkor a bal mellen viselendő.
2. Az érdemjelet 40 mm széles, kemény, magas minőségű rézhoroggal ellátott háromszög alakú nemzeti színű szalag tartja. A miniatűr az érdemjel kicsinyített (tartószalag nélküli) változata.

6. számú melléklet a 6/2001. (IV. 13.) BM rendelethez19

7. számú melléklet a 6/2001. (IV. 13.) BM rendelethez20

1

A rendeletet a 37/2012. (VIII. 2.) BM rendelet 61. § (2) bekezdés f) pontja hatályon kívül helyezte 2012. augusztus 10. napjával.

2

Az 1. § a 6/2011. (III. 4.) BM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 5. §-át.

3

A 3. § a 17/2008. (XII. 31.) ÖM rendelet 1. §-ának 5. pontja szerint módosított szöveg.

4

Az 5. §-t a 6/2011. (III. 4.) BM rendelet 6. §-a hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 5. §-át.

5

A 6. §-t a 9/2009. (II. 27.) ÖM rendelet 38. § (2) bekezdésének c) pontja hatályon kívül helyezte, újonnan a 6/2011. (III. 4.) BM rendelet 2. §-a iktatta be. Alkalmazására lásd ez utóbbi módosító rendelet 5. §-át.

6

A 6. § (2) bekezdése a 32/2011. (IX. 29.) BM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

7

A 6. § (3) bekezdése a 32/2011. (IX. 29.) BM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

8

A 6/A. §-t a 32/2011. (IX. 29.) BM rendelet 3. §-a iktatta be, utóbb a 12. § hatályon kívül helyezte.

9

A 6/B. §-t a 32/2011. (IX. 29.) BM rendelet 4. §-a iktatta be, utóbb a 12. § hatályon kívül helyezte.

11

A 8. § (2) bekezdése a 9/2009. (II. 27.) ÖM rendelet 38. § (2) bekezdésének c) pontja szerint módosított szöveg.

12

A 12. §-t a 32/2011. (IX. 29.) BM rendelet 5. §-a iktatta be.

13

Az 1. számú melléklet 1. pontja a 68/2011. (XII. 30.) BM rendelet 18. § a)–b) pontja szerint módosított szöveg.

14

A 2. számú melléklet 1. pontja a 68/2011. (XII. 30.) BM rendelet 18. § a)–b) pontja szerint módosított szöveg.

15

A 3. számú melléklet 1. pontja a 68/2011. (XII. 30.) BM rendelet 18. § a)–b) pontja szerint módosított szöveg.

16

A 4. számú mellékletet a 6/2011. (III. 4.) BM rendelet 6. §-a hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 5. §-át.

17

Az 5. számú mellékletet a 9/2009. (II. 27.) ÖM rendelet 38. § (2) bekezdésének c) pontja hatályon kívül helyezte, újonnan a 6/2011. (III. 4.) BM rendelet 3. §-a iktatta be. Alkalmazására lásd ez utóbbi módosító rendelet 5. §-át.

18

Az 5. számú melléklet 1. pontja a 68/2011. (XII. 30.) BM rendelet 18. § a)–b) pontja szerint módosított szöveg.

19

A 6. számú mellékletet a 32/2011. (IX. 29.) BM rendelet 6. § (1) bekezdése iktatta be, utóbb a 12. § hatályon kívül helyezte.

20

A 7. számú mellékletet a 32/2011. (IX. 29.) BM rendelet 6. § (2) bekezdése iktatta be, utóbb a 12. § hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére