• Tartalom

8/2001. (XII. 13.) TNM rendelet

8/2001. (XII. 13.) TNM rendelet

a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állományú tagjait megillető kiegészítő egészségügyi szolgáltatásokról1

2019.05.18.

A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 342. §-a (2) bekezdésének d) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. §2 A rendelet hatálya kiterjed az Információs Hivatalra (a továbbiakban: Hivatal), valamint a Hivatal hivatásos állományú tagjaira és a rendvédelmi igazgatási alkalmazottaira (a továbbiakban együtt: személyi állomány tagja).

2. §3 A Hivatal fogorvosi rendelőjében elvégzett fogszakorvosi és szájsebészeti eljárások – a fogpótlások kivételével – térítésmentesek. A fogpótlások fogtechnikai költségeit a személyi állomány tagja maga viseli.

3. §4 A Hivatal alapellátó orvosa által végzett gépjárművezetői alkalmassági vizsgálat, valamint a lőfegyvertartáshoz szükséges egészségi alkalmassági vizsgálat a személyi állomány tagja részére térítésmentes.

4. § (1)5 A személyi állomány tagja részére a szemész szakorvos által meghatározott gyógyszemüveg-, illetve kontaktlencse-készítés költségeinek 75%-a téríthető, évente legfeljebb a mindenkori illetményalap 50%-áig.

(2) A kifizetés rendjét a Hivatal főigazgatója utasításban határozza meg.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

1

A rendeletet a 10/2023. (IV. 27.) MK rendelet 9. § a) pontja hatályon kívül helyezte 2023. május 12. napjával.

2

Az 1. § a 2/2019. (V. 17.) KKM rendelet 10. §-ával megállapított szöveg.

3

A 2. § a 2/2019. (V. 17.) KKM rendelet 11. § a) pontja szerint módosított szöveg.

4

A 3. § a 2/2019. (V. 17.) KKM rendelet 11. § b) pontja szerint módosított szöveg.

5

A 4. § (1) bekezdése a 2/2019. (V. 17.) KKM rendelet 11. § c) pontja szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére