• Tartalom

276/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet

a családi gazdaságok létrehozásáról, nyilvántartásba vételéről, működtetéséről, valamint kiemelt támogatásukról szóló 326/2001. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról, valamint a családi gazdálkodók és más mezőgazdasági kis- és középüzemek kedvezményes hitelezéséhez kapcsolódó kamattámogatásáról és állami kezességvállalásáról szóló 317/2001. (XII. 29.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezéséről1

2008.05.16.

A Kormány a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény (a továbbiakban: Tv.) 90. §-a (1) bekezdésének g) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1–2. §2

3. § (1) E rendelet 2003. január 1-jén lép hatályba, azzal, hogy az 1. § rendelkezéseit 2002. január 1-jétől kell alkalmazni.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg, hatályát veszti az R. 9. §-a (1) bekezdésének c) pontja, valamint a 11. §-a (2), (3) és (4) bekezdései, továbbá a 12–16. §-ai, valamint a 3., 4. számú mellékletei és a családi gazdálkodók és más mezőgazdasági kis- és középüzemek kedvezményes hitelezéséhez kapcsolódó kamattámogatásáról és állami kezességvállalásáról szóló 317/2001. (XII. 29.) Korm. rendelet, valamint az azt módosító 33/2002. (III. 4.) Korm. rendelet azzal, hogy ezek rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekre alkalmazni kell.

1

A rendeletet a 222/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. § 49. pontja hatályon kívül helyezte 2014. szeptember 5. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező rendelet 1. §-át.

2

Az 1–2. §-t a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 905. pontja hatályon kívül helyezte 2008. május 16. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére