• Tartalom

301/2002. (XII. 27.) Korm. rendelet

az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztárak egyes gazdálkodási szabályairól szóló 268/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet módosításáról1

2008.05.16.

Az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény (a továbbiakban: Öpt.) 78. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

1–6. §2

Záró és átmeneti rendelkezések

7. § (1) Ez a rendelet 2003. január 1-jén lép hatályba.

(2) Ez EB.R. e rendelet 2. §-ával megállapított 6/A. §-ában az Európai Unió területén történő befektetésekre vonatkozó szabályok a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napjától alkalmazhatóak.

(3) Az EB.R. e rendelet 2. §-ával megállapított 6/A. §-a (2) bekezdésének rendelkezése nem vonatkozik az e rendelet hatálybalépésekor már pénztári tulajdonban lévő ingatlanra, azonban esetleges újabb ingatlan, vagy ingatlanba fektető befektetési alap befektetési jegybe történő befektetés esetében már meg kell felelni az előírt korlátoknak.

(4)3

(5) A számlaértesítő e rendelet 5. §-ával megállapított, az EB.R. 21/D. §-ában meghatározott, 2003. január 1-jétől hatályos adattartalmát először a 2003. évre vonatkozó adatok tekintetében kell alkalmazni.

(6) A tevékenységüket 2003. január 1. előtt megkezdett pénztáraknak a (4) bekezdés rendelkezéseit 2004. január 1-jétől kell alkalmazniuk.

1

A rendeletet a 222/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. § 54. pontja hatályon kívül helyezte 2014. szeptember 5. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező rendelet 1. §-át.

2

Az 1–6. §-t a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 889. pontja hatályon kívül helyezte.

3

A 7. § (4) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 889. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére