• Tartalom

44/2002. (XII. 28.) GKM rendelet

44/2002. (XII. 28.) GKM rendelet

az 50 MW és annál nagyobb teljesítményű erőművek energiahordozó-készletének legkisebb mértékéről és a készletezés rendjéről

2019.07.01.

A villamos energiáról szóló 2001. évi CX. törvény (a továbbiakban: VET) 113. §-ának b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. § (1)1 Az 50 MW, és az ezt meghaladó névleges teljesítőképességű erőműre vonatkozó termelői működési engedélyesnek (a továbbiakban: termelő) erőművenként, illetve – amennyiben különböző technológiával termel villamos energiát – erőmű részenként a (2) bekezdésben meghatározott normatív energiahordozó-készletet, valamint ezt meghaladóan a (3) bekezdésben szabályozott biztonsági energiahordozó-készletet kell képeznie az éves tervből számított napi átlagos tüzelőhő felhasználás alapján.

A megszakítható földgázellátási szerződéssel rendelkező erőműveknek a (2), (3) bekezdésben előírt készleteken túlmenően olyan tüzelőanyag-ellátási szerződéssel is kell rendelkezniük, amely biztosítja a tüzelőanyag-ellátásukat a földgázellátás szüneteltetésének idejére.

(2) A normatív energiahordozó-készlet mennyisége:

a) a hagyományos szilárd energiahordozóval (szén, lignit) működő erőműveknél legalább nyolcnapi átlagos villamosenergia- és kapcsolt hőtermeléshez szükséges energiahordozó,

b) a szénhidrogén energiahordozóval működő erőműveknél legalább nyolcnapi átlagos villamosenergia- és kapcsolt hőtermeléshez, a gyorsindítású szekunder tartalék gázturbinákhoz legalább egynapi maximális teljesítménnyel üzemeléshez szükséges folyékony szénhidrogén energiahordozó,

c)2 az atomerőműnél a naptári év február 1-jén legalább az atomerőmű egyévi átlagos villamosenergia- és kapcsolt hőtermeléséhez szükséges üzemanyag-mennyiség.

d)3

(3) A biztonsági energiahordozó-készlet mennyisége

a) a hagyományos szilárd energiahordozóval (szén, lignit) működő erőműveknél legalább nyolcnapi átlagos villamosenergia- és kapcsolt hőtermeléshez szükséges energiahordozó,

b) a szénhidrogén energiahordozóval működő erőműveknél legalább nyolcnapi átlagos villamosenergia- és kapcsolt hőtermeléshez, a gyorsindítású szekunder tartalék gázturbinákhoz legalább egynapi maximális teljesítménnyel üzemeléshez szükséges folyékony szénhidrogén energiahordozó,

c)4 az atomerőműnél annak az üzemanyagnak a mennyisége, amely a naptári év február 1-jén – a normatív készletben lévő üzemanyaggal együtt – legalább kétévi átlagos villamosenergia- és kapcsolt hőtermelést biztosít.

d)5

(4)6 A normatív energiahordozó-készleteket azon a telephelyen, atomerőmű esetében a telephelyen és a reaktorban kell tárolni, ahol a tüzelőberendezés (reaktor) üzemel.

(4a)7 A naptári év február 1-jén az adott évben esedékes üzemanyagcserékhez szükséges üzemanyag-mennyiségnek az atomerőmű telephelyén kell rendelkezésre állnia.

(5) A biztonsági energiahordozó-készletek a telephelyen kívül is tárolhatóak azzal a feltétellel, hogy az energiahordozónak az erőműbe jutása nem igényli közforgalmi vasút, vízi út vagy 5 km-nél hosszabb közforgalmi út igénybevételét, beszállításáról a termelő saját maga tud gondoskodni, és a beszállítási kapacitása nagyobb, mint a napi átlagos energiahordozó-felhasználás.

(6) Nem kell energiahordozó-készletet képezni a 100 MW rendelkezésre álló teljesítményt meg nem haladó erőműben, ha az erőmű

a) kapcsoltan hőtermelést is végez, és a távhőszolgáltatásról szóló 1998. évi XVIII. törvény 3. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott távhőtermelést alternatív tüzelőanyag felhasználásával is teljes egészében biztosítani tudja, vagy

b) hulladékhőt, inert tartalmú földgázt, vagy megújuló energiát hasznosít, ezen energiahordozókkal bevitt energia arányában.

(7)8 Nem kell energiahordozó-készletet képezni a magánvezetékre kapcsolódó termelőnek, ha a névleges teljesítménye nem haladja meg a magánvezeték vételezőinek összesített névleges teljesítményigényét.

2. §9 Az energiahordozó-készletek mértékéről a villamosenergia-termelő – kivéve az atomerőművet – negyedévenként a negyedévet követő 15 napon belül köteles jelentést küldeni a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) részére az 1. számú mellékletben szereplő formában. Az atomerőművet üzemeltető termelő minden év február 15-ig a február 1-jén rendelkezésre álló energiahordozó-készletre vonatkozóan köteles a jelentést megküldeni a Hivatal részére a 2. számú mellékletben szereplő formában.

3. § (1)10 A termelők a normatív energiahordozó-készletüket felhasználhatják, azonban haladéktalanul kötelesek tájékoztatni az átviteli rendszerirányítót, ha a normatív energiahordozó-készletük bármilyen okból az 1. § (2) bekezdésében előírt mérték alá csökken.

(2)11 A termelők a normatív energiahordozó-készletet hagyományos szilárd, illetve szénhidrogén energiahordozóval működő erőműveknél 8 (nyolc) napon belül, atomerőműveknél a következő év február 1-jéig kötelesek az előírt szintre feltölteni, ha a készletszint az 1. § (2) bekezdésében előírt mérték alá csökken.

4. §12

5. § (1)13 Ez a rendelet 2003. január 1-jén lép hatályba, egyidejűleg az erőművek energiahordozó-készletének legkisebb mértékéről és a készletezés rendjéről szóló 66/1997. (XII. 17.) IKIM rendelet, valamint az annak módosításáról rendelkező 15/1999. (IV. 7.) GM rendelet és a 18/2002. (X. 29.) GKM rendelet hatályát veszti.

(2)14

1. számú melléklet a 44/2002. (XII. 28.) GKM rendelethez

Az erőművek energiahordozó készletének mértéke a 44/2002. (XII. 28.) GKM rendelet szerint

Dátum

Erőmű neve

Éves hőfelhasználási terv TJ

Energia-hordozó megnevezése

Készlet fajta

Készlet TJ

Előírt

Tényleges

Eltérés

 

 

 

Szén

Normatív
Biztonsági

 

 

 

 

 

 

Fűtőolaj

Normatív
Biztonsági

 

 

 

 

 

 

Tüzelőolaj

Normatív
Biztonsági

 

 

 

 

 

 

Gázolaj

Normatív
Biztonsági

 

 

 

2. számú melléklet a 44/2002. (XII. 28.) GKM rendelethez15

Az atomerőmű reaktoron kívül tárolt energiahordozó készletének mértéke a 44/2002. (XII. 28.) GKM rendelet szerint

1. A tárolt energiahordozó készlet mértéke

 

 

A

B

C

D

E

F

 

1.
2.

Erőmű neve

Készletfajta

Éves felhasználási
terv db

Készlet db

 

Előírt

Tényleges

Eltérés

 

3.

 

Normatív

 

 

 

 

 

4.

Biztonsági

 

 

 

 

2. Az egyes atomerőművi blokkok üzemanyagcseréjének tervezett időpontja.

1

Az 1. § (1) bekezdése az 52/2017. (XII. 22.) NFM rendelet 3. § a) pontja szerint módosított szöveg.

2

Az 1. § (2) bekezdés c) pontja a 28/2014. (IV. 30.) NFM rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

Az 1. § (2) bekezdésének d) pontját a 104/2004. (IX. 3.) GKM rendelet 1. § (1) bekezdése iktatta be. A rendelkezés e rendelet 5. § (2) bekezdése alapján 2007. október 15-én hatályát vesztette.

4

Az 1. § (3) bekezdés c) pontja a 28/2014. (IV. 30.) NFM rendelet 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

5

Az 1. § (3) bekezdésének d) pontját a 104/2004. (IX. 3.) GKM rendelet 1. § (2) bekezdése iktatta be. A rendelkezés e rendelet 5. § (2) bekezdése alapján 2007. október 15-én hatályát vesztette.

6

Az 1. § (4) bekezdése a 28/2014. (IV. 30.) NFM rendelet 3. § a) pontja szerint módosított szöveg.

7

Az 1. § (4a) bekezdését a 28/2014. (IV. 30.) NFM rendelet 1. § (3) bekezdése iktatta be.

8

Az 1. § (7) bekezdését az 52/2017. (XII. 22.) NFM rendelet 4. § a) pontja hatályon kívül helyezte, újonnan a 17/2019. (VI. 28.) ITM rendelet 1. §-a iktatta be.

9

A 2. § a 28/2014. (IV. 30.) NFM rendelet 3. § b) pontja szerint módosított szöveg.

10

A 3. § (1) bekezdése az 52/2017. (XII. 22.) NFM rendelet 3. § b) pontja szerint módosított szöveg.

11

A 3. § (2) bekezdése a 28/2014. (IV. 30.) NFM rendelet 3. § c) pontja szerint módosított szöveg.

12

A 4. §-t az 52/2017. (XII. 22.) NFM rendelet 4. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

13

Az 5. § eredeti szövegének számozását (1) bekezdésre változtatta a 85/2005. (X. 21.) GKM rendelet 1. §-a.

14

Az 5. § (2) bekezdését a 85/2005. (X. 21.) GKM rendelet 1. §-a iktatta be, egyidejűleg a § eredeti szövegének számozását (1) bekezdésre változtatta. Az 5. § (2) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 10. §-ának 234. pontja hatályon kívül helyezte.

15

A 2. számú melléklet a 28/2014. (IV. 30.) NFM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére