• Tartalom
Oldalmenü

75/2002. (X. 31.) OGY határozat

a Magyar Televízió, a Magyar Rádió és a Hungária Televízió Közalapítványok kiegészítő támogatásáról szóló 108/1999. (XII. 22.) OGY határozat módosításáról1

2002.10.31.

Az Országgyűlés a Magyar Televízió, a Magyar Rádió és a Hungária Televízió Közalapítványok kiegészítő támogatásáról szóló 108/1999. (XII. 22.) OGY határozat 2. pontját hatályon kívül helyezi, a többi pont számozása értelemszerűen változik.
1

A határozatot az Országgyűlés a 2002. október 29-i ülésnapján fogadta el.