• Tartalom

16/2003. (IV. 18.) BM rendelet

az egyes szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról1

2008.09.01.

A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 5. §-a (1) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. § A rendelet mellékleteiként kiadom – az Országos Képzési Jegyzékben szereplő – a belügyminiszter ágazatba tartozó egyes szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeit.

2. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2)2

1–2. számú melléklet a 16/2003. (IV. 18.) BM rendelethez3

3–6. számú melléklet a 16/2003. (IV. 18.) BM rendelethez4

7–8. számú melléklet a 16/2003. (IV. 18.) BM rendelethez5

9–10. számú melléklet a 16/2003. (IV. 18.) BM rendelethez6

11. számú melléklet a 16/2003. (IV. 18.) BM rendelethez7

12–15. számú melléklet a 16/2003. (IV. 18.) BM rendelethez8

16. számú melléklet a 16/2003. (IV. 18.) BM rendelethez9

17. számú melléklet a 16/2003. (IV. 18.) BM rendelethez10

18. számú melléklet a 16/2003. (IV. 18.) BM rendelethez11

19. számú melléklet a 16/2003. (IV. 18.) BM rendelethez12

20. számú melléklet a 16/2003. (IV. 18.) BM rendelethez13

21. számú melléklet a 16/2003. (IV. 18.) BM rendelethez14

22. számú melléklet a 16/2003. (IV. 18.) BM rendelethez15

23. számú melléklet a 16/2003. (IV. 18.) BM rendelethez16

24. számú melléklet a 16/2003. (IV. 18.) BM rendelethez17

25. számú melléklet a 16/2003. (IV. 18.) BM rendelethez18

26. számú melléklet a 16/2003. (IV. 18.) BM rendelethez19

27. számú melléklet a 16/2003. (IV. 18.) BM rendelethez20

28. számú melléklet a 16/2003. (IV. 18.) BM rendelethez21

29. számú melléklet a 16/2003. (IV. 18.) BM rendelethez22

1

A rendeletet a 44/2017. (XII. 29.) BM rendelet 10. §-a hatályon kívül helyezte 2018. január 1. napjával.

2

A 2. § (2) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 3. § 108. pontja hatályon kívül helyezte.

3

Az 1–2. számú mellékletet a 15/2008. (VII. 28.) IRM rendelet 3. § (1) bekezdésének b) pontja hatályon kívül helyezte. E módosító rendelet 2. § (2) bekezdése alapján a 2008. augusztus 1. napján folyamatban lévő képzéseket a megkezdésükkor hatályos jogszabályokban foglalt szakmai és vizsgakövetelmények alapján kell befejezni. Javító-, pótlóvizsgák letételére a képzés megkezdésekor hatályos jogszabályi követelmények szerint a képzés befejezését követő 1 évig, de legkésőbb 2013. augusztus 31-ig van lehetőség. A hatályon kívül helyezett szakképesítésekre vonatkozóan lásd még e módosító rendelet 2. § (3) bekezdését.

4

A 3–6. számú mellékletet a 26/2005. (VIII. 5.) TNM rendelet 2. §-ának (4) bekezdése hatályon kívül helyezte.

5

A 7–8. számú mellékletet a 15/2008. (VII. 28.) IRM rendelet 3. § (1) bekezdésének b) pontja hatályon kívül helyezte. E módosító rendelet 2. § (2) bekezdése alapján a 2008. augusztus 1. napján folyamatban lévő képzéseket a megkezdésükkor hatályos jogszabályokban foglalt szakmai és vizsgakövetelmények alapján kell befejezni. Javító-, pótlóvizsgák letételére a képzés megkezdésekor hatályos jogszabályi követelmények szerint a képzés befejezését követő 1 évig, de legkésőbb 2013. augusztus 31-ig van lehetőség. A hatályon kívül helyezett szakképesítésekre vonatkozóan lásd még e módosító rendelet 2. § (3) bekezdését.

6

A 9–10. számú mellékletet a 26/2005. (VIII. 5.) TNM rendelet 2. §-ának (4) bekezdése hatályon kívül helyezte.

7

A 11. számú mellékletet a 15/2008. (VII. 28.) IRM rendelet 3. § (1) bekezdésének b) pontja hatályon kívül helyezte. E módosító rendelet 2. § (2) bekezdése alapján a 2008. augusztus 1. napján folyamatban lévő képzéseket a megkezdésükkor hatályos jogszabályokban foglalt szakmai és vizsgakövetelmények alapján kell befejezni. Javító-, pótlóvizsgák letételére a képzés megkezdésekor hatályos jogszabályi követelmények szerint a képzés befejezését követő 1 évig, de legkésőbb 2013. augusztus 31-ig van lehetőség. A hatályon kívül helyezett szakképesítésekre vonatkozóan lásd még e módosító rendelet 2. § (3) bekezdését.

8

A 12–15. számú mellékletet a 25/2008. (IV. 29.) ÖTM rendelet 3. §-ának b) pontja hatályon kívül helyezte. E módosító rendelet 2. § (2) bekezdése alapján a 2008. szeptember 1. napján folyamatban lévő képzéseket a megkezdésükkor hatályos jogszabályokban foglalt szakmai és vizsgakövetelmények alapján kell befejezni. Javító-, pótlóvizsgák letételére a képzéskor hatályos jogszabályi követelmények szerint a képzés befejezését követő 1 évig, de legkésőbb 2013. augusztus 31-ig van lehetőség.

9

Az új 16. számú mellékletet a 28/2005. (VI. 18.) BM rendelet – Magyar Közlöny 2005. évi 89. számában megjelent helyesbítésnek megfelelő – 1. § (1) bekezdése iktatta be, egyidejűleg az eredeti 16–28. számú melléklet jelölését 17–29. számú mellékletre változtatva. A 16. számú mellékletet a 15/2008. (VII. 28.) IRM rendelet 3. § (1) bekezdésének b) pontja hatályon kívül helyezte. Ez utóbbi módosító rendelet 2. § (2) bekezdése alapján a 2008. augusztus 1. napján folyamatban lévő képzéseket a megkezdésükkor hatályos jogszabályokban foglalt szakmai és vizsgakövetelmények alapján kell befejezni. Javító-, pótlóvizsgák letételére a képzés megkezdésekor hatályos jogszabályi követelmények szerint a képzés befejezését követő 1 évig, de legkésőbb 2013. augusztus 31-ig van lehetőség. A hatályon kívül helyezett szakképesítésekre vonatkozóan lásd még e módosító rendelet 2. § (3) bekezdését.

10

Az eredeti 16. számú melléklet számozását 17. számú mellékletre változtatta a 28/2005. (VI. 18.) BM rendelet – Magyar Közlöny 2005. évi 89. számában megjelent helyesbítésnek megfelelő – 1. § (1) bekezdése. A 17. számú mellékletet a 15/2008. (VII. 28.) IRM rendelet 3. § (1) bekezdésének b) pontja hatályon kívül helyezte. Ez utóbbi módosító rendelet 2. § (2) bekezdése alapján a 2008. augusztus 1. napján folyamatban lévő képzéseket a megkezdésükkor hatályos jogszabályokban foglalt szakmai és vizsgakövetelmények alapján kell befejezni. Javító-, pótlóvizsgák letételére a képzés megkezdésekor hatályos jogszabályi követelmények szerint a képzés befejezését követő 1 évig, de legkésőbb 2013. augusztus 31-ig van lehetőség. A hatályon kívül helyezett szakképesítésekre vonatkozóan lásd még e módosító rendelet 2. § (3) bekezdését.

11

Az eredeti 17. számú melléklet számozását 18. számú mellékletre változtatta a 28/2005. (VI. 18.) BM rendelet – Magyar Közlöny 2005. évi 89. számában megjelent helyesbítésnek megfelelő – 1. § (1) bekezdése. A 18. számú mellékletet a 15/2008. (VII. 28.) IRM rendelet 3. § (1) bekezdésének b) pontja hatályon kívül helyezte. Ez utóbbi módosító rendelet 2. § (2) bekezdése alapján a 2008. augusztus 1. napján folyamatban lévő képzéseket a megkezdésükkor hatályos jogszabályokban foglalt szakmai és vizsgakövetelmények alapján kell befejezni. Javító-, pótlóvizsgák letételére a képzés megkezdésekor hatályos jogszabályi követelmények szerint a képzés befejezését követő 1 évig, de legkésőbb 2013. augusztus 31-ig van lehetőség. A hatályon kívül helyezett szakképesítésekre vonatkozóan lásd még e módosító rendelet 2. § (3) bekezdését.

12

A 18. számú melléklet az 5/2004. (II. 20.) BM rendelet 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg, számozását 19. számú mellékletre változtatta a 28/2005. (VI. 18.) BM rendelet – Magyar Közlöny 2005. évi 89. számában megjelent helyesbítésnek megfelelő – 1. § (1) bekezdése. A 19. számú mellékletet a 15/2008. (VII. 28.) IRM rendelet 3. § (1) bekezdésének b) pontja hatályon kívül helyezte. Ez utóbbi módosító rendelet 2. § (2) bekezdése alapján a 2008. augusztus 1. napján folyamatban lévő képzéseket a megkezdésükkor hatályos jogszabályokban foglalt szakmai és vizsgakövetelmények alapján kell befejezni. Javító-, pótlóvizsgák letételére a képzés megkezdésekor hatályos jogszabályi követelmények szerint a képzés befejezését követő 1 évig, de legkésőbb 2013. augusztus 31-ig van lehetőség. A hatályon kívül helyezett szakképesítésekre vonatkozóan lásd még e módosító rendelet 2. § (3) bekezdését.

13

Az eredeti 19. számú melléklet számozását 20. számú mellékletre változtatta a 28/2005. (VI. 18.) BM rendelet – Magyar Közlöny 2005. évi 89. számában megjelent helyesbítésnek megfelelő – 1. § (1) bekezdése. A 20. számú mellékletet a 15/2008. (VII. 28.) IRM rendelet 3. § (1) bekezdésének b) pontja hatályon kívül helyezte. Ez utóbbi módosító rendelet 2. § (2) bekezdése alapján a 2008. augusztus 1. napján folyamatban lévő képzéseket a megkezdésükkor hatályos jogszabályokban foglalt szakmai és vizsgakövetelmények alapján kell befejezni. Javító-, pótlóvizsgák letételére a képzés megkezdésekor hatályos jogszabályi követelmények szerint a képzés befejezését követő 1 évig, de legkésőbb 2013. augusztus 31-ig van lehetőség. A hatályon kívül helyezett szakképesítésekre vonatkozóan lásd még e módosító rendelet 2. § (3) bekezdését.

14

A 20. számú melléklet az 5/2004. (II. 20.) BM rendelet 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg, számozását 21. számú mellékletre változtatta a 28/2005. (VI. 18.) BM rendelet – Magyar Közlöny 2005. évi 89. számában megjelent helyesbítésnek megfelelő – 1. § (1) bekezdése. A 21. számú mellékletet a 15/2008. (VII. 28.) IRM rendelet 3. § (1) bekezdésének b) pontja hatályon kívül helyezte. Ez utóbbi módosító rendelet 2. § (2) bekezdése alapján a 2008. augusztus 1. napján folyamatban lévő képzéseket a megkezdésükkor hatályos jogszabályokban foglalt szakmai és vizsgakövetelmények alapján kell befejezni. Javító-, pótlóvizsgák letételére a képzés megkezdésekor hatályos jogszabályi követelmények szerint a képzés befejezését követő 1 évig, de legkésőbb 2013. augusztus 31-ig van lehetőség. A hatályon kívül helyezett szakképesítésekre vonatkozóan lásd még e módosító rendelet 2. § (3) bekezdését.

15

Az eredeti 21. számú melléklet számozását 22. számú mellékletre változtatta a 28/2005. (VI. 18.) BM rendelet – Magyar Közlöny 2005. évi 89. számában megjelent helyesbítésnek megfelelő – 1. § (1) bekezdése. A 22. számú mellékletet a 15/2008. (VII. 28.) IRM rendelet 3. § (1) bekezdésének b) pontja hatályon kívül helyezte. Ez utóbbi módosító rendelet 2. § (2) bekezdése alapján a 2008. augusztus 1. napján folyamatban lévő képzéseket a megkezdésükkor hatályos jogszabályokban foglalt szakmai és vizsgakövetelmények alapján kell befejezni. Javító-, pótlóvizsgák letételére a képzés megkezdésekor hatályos jogszabályi követelmények szerint a képzés befejezését követő 1 évig, de legkésőbb 2013. augusztus 31-ig van lehetőség. A hatályon kívül helyezett szakképesítésekre vonatkozóan lásd még e módosító rendelet 2. § (3) bekezdését.

16

Az eredeti 22. számú melléklet számozását 23. számú mellékletre változtatta a 28/2005. (VI. 18.) BM rendelet – Magyar Közlöny 2005. évi 89. számában megjelent helyesbítésnek megfelelő – 1. § (1) bekezdése. A 23. számú mellékletet a 26/2005. (VIII. 5.) TNM rendelet 2. §-ának (4) bekezdése hatályon kívül helyezte.

17

Az eredeti 23. számú melléklet számozását 24. számú mellékletre változtatta a 28/2005. (VI. 18.) BM rendelet – Magyar Közlöny 2005. évi 89. számában megjelent helyesbítésnek megfelelő – 1. § (1) bekezdése. A 24. számú mellékletet a 15/2008. (VII. 28.) IRM rendelet 3. § (1) bekezdésének b) pontja hatályon kívül helyezte. Ez utóbbi módosító rendelet 2. § (2) bekezdése alapján a 2008. augusztus 1. napján folyamatban lévő képzéseket a megkezdésükkor hatályos jogszabályokban foglalt szakmai és vizsgakövetelmények alapján kell befejezni. Javító-, pótlóvizsgák letételére a képzés megkezdésekor hatályos jogszabályi követelmények szerint a képzés befejezését követő 1 évig, de legkésőbb 2013. augusztus 31-ig van lehetőség. A hatályon kívül helyezett szakképesítésekre vonatkozóan lásd még e módosító rendelet 2. § (3) bekezdését.

18

Az eredeti 24. számú melléklet számozását 25. számú mellékletre változtatta a 28/2005. (VI. 18.) BM rendelet – Magyar Közlöny 2005. évi 89. számában megjelent helyesbítésnek megfelelő – 1. § (1) bekezdése. A 25. számú mellékletet a 25/2008. (IV. 29.) ÖTM rendelet 3. §-ának b) pontja hatályon kívül helyezte. Ez utóbbi módosító rendelet 2. § (2) bekezdése alapján a 2008. szeptember 1. napján folyamatban lévő képzéseket a megkezdésükkor hatályos jogszabályokban foglalt szakmai és vizsgakövetelmények alapján kell befejezni. Javító-, pótlóvizsgák letételére a képzéskor hatályos jogszabályi követelmények szerint a képzés befejezését követő 1 évig, de legkésőbb 2013. augusztus 31-ig van lehetőség.

19

Az eredeti 25. számú melléklet számozását 26. számú mellékletre változtatta a 28/2005. (VI. 18.) BM rendelet – Magyar Közlöny 2005. évi 89. számában megjelent helyesbítésnek megfelelő – 1. § (1) bekezdése. A 26. számú mellékletet a 25/2008. (IV. 29.) ÖTM rendelet 3. §-ának b) pontja hatályon kívül helyezte. Ez utóbbi módosító rendelet 2. § (2) bekezdése alapján a 2008. szeptember 1. napján folyamatban lévő képzéseket a megkezdésükkor hatályos jogszabályokban foglalt szakmai és vizsgakövetelmények alapján kell befejezni. Javító-, pótlóvizsgák letételére a képzéskor hatályos jogszabályi követelmények szerint a képzés befejezését követő 1 évig, de legkésőbb 2013. augusztus 31-ig van lehetőség.

20

Az eredeti 26. számú melléklet számozását 27. számú mellékletre változtatta a 28/2005. (VI. 18.) BM rendelet – Magyar Közlöny 2005. évi 89. számában megjelent helyesbítésnek megfelelő – 1. § (1) bekezdése. A 27. számú mellékletet a 25/2008. (IV. 29.) ÖTM rendelet 3. §-ának b) pontja hatályon kívül helyezte. Ez utóbbi módosító rendelet 2. § (2) bekezdése alapján a 2008. szeptember 1. napján folyamatban lévő képzéseket a megkezdésükkor hatályos jogszabályokban foglalt szakmai és vizsgakövetelmények alapján kell befejezni. Javító-, pótlóvizsgák letételére a képzéskor hatályos jogszabályi követelmények szerint a képzés befejezését követő 1 évig, de legkésőbb 2013. augusztus 31-ig van lehetőség.

21

Az eredeti 27. számú melléklet számozását 28. számú mellékletre változtatta a 28/2005. (VI. 18.) BM rendelet – Magyar Közlöny 2005. évi 89. számában megjelent helyesbítésnek megfelelő – 1. § (1) bekezdése. A 28. számú mellékletet a 25/2008. (IV. 29.) ÖTM rendelet 3. §-ának b) pontja hatályon kívül helyezte. Ez utóbbi módosító rendelet 2. § (2) bekezdése alapján a 2008. szeptember 1. napján folyamatban lévő képzéseket a megkezdésükkor hatályos jogszabályokban foglalt szakmai és vizsgakövetelmények alapján kell befejezni. Javító-, pótlóvizsgák letételére a képzéskor hatályos jogszabályi követelmények szerint a képzés befejezését követő 1 évig, de legkésőbb 2013. augusztus 31-ig van lehetőség.

22

Az eredeti 28. számú melléklet számozását 29. számú mellékletre változtatta a 28/2005. (VI. 18.) BM rendelet – Magyar Közlöny 2005. évi 89. számában megjelent helyesbítésnek megfelelő – 1. § (1) bekezdése. A 29. számú mellékletet a 15/2008. (VII. 28.) IRM rendelet 3. § (1) bekezdésének b) pontja hatályon kívül helyezte. Ez utóbbi módosító rendelet 2. § (2) bekezdése alapján a 2008. augusztus 1. napján folyamatban lévő képzéseket a megkezdésükkor hatályos jogszabályokban foglalt szakmai és vizsgakövetelmények alapján kell befejezni. Javító-, pótlóvizsgák letételére a képzés megkezdésekor hatályos jogszabályi követelmények szerint a képzés befejezését követő 1 évig, de legkésőbb 2013. augusztus 31-ig van lehetőség. A hatályon kívül helyezett szakképesítésekre vonatkozóan lásd még e módosító rendelet 2. § (3) bekezdését.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére