• Tartalom

2/2003. (III. 4.) FMM rendelet

2/2003. (III. 4.) FMM rendelet

az Aktív foglalkoztatási célok támogatása fejezeti kezelésű előirányzat felhasználásának és kezelésének részletes szabályairól szóló 21/1999. (IV. 28.) GM rendelet módosításáról1

2008.05.16.

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 24. §-ának (4) bekezdésében és 49. §-ának o) pontjában kapott felhatalmazás alapján a pénzügyminiszterrel egyetértésben, valamint a Munkaerőpiaci Alap Irányító Testülete véleményének meghallgatásával a következőket rendelem el:

1–3. §2

4. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Ezzel egyidejűleg az R.3 8–12. §-a hatályát veszti.

(2) Ahol az R. Gazdasági Minisztériumot és gazdasági minisztert említ, ott Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztériumot, valamint foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi minisztert kell érteni.

1

A rendeletet a 3/2012. (II. 10.) NGM rendelet 25. § (2) bekezdés b) pontja hatályon kívül helyezte 2012. február 11. napjával.

2

Az 1–3. §-t a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 8. §-ának 48. pontja hatályon kívül helyezte.

3

Az R. megjelölésen a 21/1999. (IV. 28.) GM rendelet értendő.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére