• Tartalom

2146/2003. (VII. 1.) Korm. határozat1

a költségvetési és PHARE forrásból megvalósult kincstári vagyonnak minősülő győri, pécsi és miskolci szennyvíztisztító létesítmények, továbbá a debreceni, szolnoki, székesfehérvári és dunaújvárosi szennyvíztisztító gépi berendezések ingyenes, a vagyontárgy elhelyezkedése szerinti helyi önkormányzat tulajdonába adásáról

2003.07.01.

1. A Kormány a Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetéséről szóló 2002. évi LXII. törvény 107. §-a alapján a Kormányzati célprogram, illetve PHARE támogatás keretében megvalósult, az 1–7. számú melléklet szerint részletezett győri, pécsi, miskolci, debreceni, szolnoki, székesfehérvári, dunaújvárosi szennyvíztisztító létesítményeket (gépi berendezéseket) ingyenesen Győr, Pécs, Miskolc, Debrecen, Szolnok, Székesfehérvár és Dunaújváros megyei jogú városok önkormányzatának a tulajdonába adja.

2. Az átadott közművagyon az 1990. évi LXV. törvény alapján önkormányzati törzsvagyont képez.

3. A szennyvíztisztító létesítmények, gépi berendezések átadása-átvétele a határozat alapján, térítésmentesen, jelenlegi állapotukban, az érintett helyi önkormányzatok és a Kincstári Vagyoni Igazgatóság által, átruházási szerződés megkötésével történik. A szerződésben a létesítmények a mellékletben megjelölt értéken szerepeltetendők. A felmerülő költségeket az átvevő önkormányzatok viselik, költségvetési támogatást nem igényelhetnek.

4. Az 1. pont szerinti létesítményeket, gépi berendezéseket a határozat közzétételét követő 60 napon belül kell az érintett önkormányzatok birtokába adni.

Felelős: környezetvédelmi és vízügyi miniszter, pénzügyminiszter

Dr. Medgyessy Péter s. k.,
miniszterelnök

1. számú melléklet a 2146/2003. (VII. 1.) Korm. határozathoz

Az állami beruházás megnevezése: Győri szennyvíztisztító telep I/A ütem
Beruházó: Országos Vízügyi Főigazgatóság
Beruházásbonyolító: OVIBER Kft.
Az ingatlan tulajdonosa: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata
1995. december 31-ig aktivált létesítmények értéke: 725 942 E Ft
1996. január 1-je után elkészült Győr Megyei Jogú Város tulajdonába adandó létesítmények értéke összesen: 1 526 254 E Ft

2. számú melléklet a 2146/2003. (VII. 1.) Korm. határozathoz

Az állami beruházás megnevezése: Pécsi szennyvíztisztító telep I/C ütem
Beruházó: Országos Vízügyi Főigazgatóság
Beruházásbonyolító: OVIBER Kft.
Az ingatlan tulajdonosa: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata
1995. december 31-ig aktivált létesítmények értéke: 95 580 E Ft
1996. január 1-je után elkészült Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonába adandó létesítmények értéke összesen: 2 071 345 E Ft

3. számú melléklet a 2146/2003. (VII. 1.) Korm. határozathoz

Az állami beruházás megnevezése: Miskolci szennyvíztisztító telep II ütem
Beruházó: Országos Vízügyi Főigazgatóság
Beruházásbonyolító: OVIBER Kft.
Az ingatlan tulajdonosa: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata
1995. december 31-ig aktivált létesítmények értéke: 520 363 E Ft
1996. január 1-je után elkészült Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonába adandó létesítmények értéke összesen: 296 158 E Ft

4. számú melléklet a 2146/2003. (VII. 1.) Korm. határozathoz

Az önkormányzati beruházás megnevezése: Debrecen városi szennyvíztisztító telep korszerűsítése
Beruházó: Debreceni Vízmű Rt.
Az ingatlan tulajdonosa: Debreceni Vízmű Rt.
Teljes beruházási érték: 681 979 E Ft
PHARE támogatásból beszerzett (üzembe helyezett) Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonába adandó eszközök értéke összesen: 127 044 E Ft

5. számú melléklet a 2146/2003. (VII. 1.) Korm. határozathoz

Beruházás megnevezése: Szolnok Városi Szennyvíztisztító Mű
A beruházás bonyolítója: Víz- és Csatornaművek Koncessziós Rt. – Szolnok
Az ingatlan tulajdonosa: Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljes beruházási érték: 1 467 870 E Ft
PHARE támogatásból beszerzett (üzembe helyezett) Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonába adandó eszközök értéke összesen: 451 519 E Ft

6. számú melléklet a 2146/2003. (VII. 1.) Korm. határozathoz

Az önkormányzati beruházás megnevezése: Székesfehérvár városi szennyvíztisztító telep korszerűsítése
Beruházó: FEJÉRVÍZ Rt.
Az ingatlan tulajdonosa: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljes beruházási érték: 1 614 724 E Ft
PHARE támogatásból beszerzett (üzembe helyezett) Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonába adandó eszközök értéke összesen: 351 250 E Ft

7. számú melléklet a 2146/2003. (VII. 1.) Korm. határozathoz

Az önkormányzati beruházás megnevezése: Dunaújváros városi szennyvíztisztító telep korszerűsítése
Beruházó: DUNAQUA-THERM Rt. – Dunaújváros
Az ingatlan tulajdonosa: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljes beruházási érték: 2 251 023 E Ft
PHARE támogatásból beszerzett (üzembe helyezett) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonába adandó eszközök értéke összesen: 300 600 E Ft
1

Megjelent: Határozatok Tára 2003. évi 28. szám.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére