• Tartalom

22/2003. (VI. 13.) BM rendelet

a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény végrehajtásáról szóló 11/2000. (II. 23.) BM rendelet módosításáról1

2008.05.16.

A szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény 167. §-ának (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. §2

2. § Ez a rendelet 2003. június 15-én lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

1

A rendeletet a 44/2017. (XII. 29.) BM rendelet 11. §-a hatályon kívül helyezte 2018. január 1. napjával.

2

Az 1. §-t a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 3. § 105. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére